Hoe weet ik wat iemand geregeld heeft als deze komt te overlijden?

Indien iemand komt te overlijden, weten mensen vaak niet bij wie ze moeten zijn voor informatie over wat er allemaal moet gebeuren.
Na het overlijden wordt er altijd door de gemeente een bewijs van overlijden afgegeven. Met dit bewijs van overlijden kunt u naar de notaris om te informeren of degene die overleden is een testament heeft opgemaakt.

Hoe weet de notaris of er een testament is gemaakt?

Ieder testament in Nederland wat door een notaris wordt opgemaakt wordt centraal geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register. Deze inzage kan pas plaatsvinden na het overlijden. Vóór het overlijden kan men niet informeren bij het Centraal Testamenten Register of iemand een testament heeft opgemaakt.

Indien cliënten met een bewijs van overlijden op kantoor komen, kunnen wij meestal direct verifiëren of er een testament is gemaakt. Is het testament op ons kantoor opgemaakt, dan kunnen wij dit direct uit de kluis halen.

Stel dat het testament niet op ons kantoor aanwezig is omdat dit bij een andere notaris is opgemaakt, dan vragen wij dit op bij die andere notaris.
Stel dat er een zeer oud testament is wat ook niet meer bij ons kantoor of bij die andere notaris aanwezig is, dan vragen wij dit op bij de Centrale Bewaarplaats van alle notariële akten in Winschoten. Immers, de notariële akten worden gedurende dertig jaar bij de betreffende notaris bewaard daarna kunnen ze worden overgebracht naar de Centrale Bewaarplaats.

Indien er geen testament is gemaakt

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
Zijn er een partner en/of kinderen, dan zijn deze erfgenamen. Is er geen partner en zijn er geen kinderen en ook geen (achter)kleinkinderen, dan erven ieder van de ouders tenminste een kwart en de broers en zusters ontvangen de rest. Zijn er geen ouders meer, dan erven de broers en/of zusters of afstammelingen daarvan als een broer of zus is overleden.

Indien na het overlijden een partner en kinderen achterblijven dan weten dezen meestal wel of iemand begraven of gecremeerd wil worden.
Indien een alleenstaande zonder kinderen komt te overlijden is dit anders. Dan is het zeer wenselijk dat er een testament is waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn, wie de begrafenis of crematie regelt en wie verder de nalatenschap gaat verdelen.

Het komt vaak voor, dat iemand zonder kinderen of partner komt te overlijden en geen testament heeft. Wie erft dan? Broers en/of zusters waarmee men wellicht niet meer zo'n goed contact heeft of neven en nichten die amper van het bestaan van de overledene weten en die verder weinig contact hebben met de overledene. Vaak worden deze mensen verzorgd door vrienden/bekenden die hen helpen zonder daar zelf beter van te worden. Maar deze krijgen dan uiteindelijk niets.

Conclusie: in het testament wat wordt opgesteld bij de notaris kunt u regelen wie wat krijgt na uw overlijden en wie alles moet regelen. Denk hierbij aan degenen die u dierbaar zijn en maak van degenen die achterblijven geen spoorzoekers.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472