Boedelbeschrijving

Sinds 1 januari 2003 kennen we in Nederland de wettelijke verdeling bij overlijden van één van de ouders met kinderen. Dit betekent dat alle goederen eigendom worden van de langstlevende die ook alle schulden moet betalen.
De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. Over dit kindsdeel moet wel direct erfbelasting betaald worden door de langstlevende.
Hierover heb ik reeds geschreven in het vorig artikel over het Radar-testament.

De kinderen kunnen dit deel in de meeste gevallen pas opeisen als de langstlevende is komen te overlijden. De langstlevende kan ook alles opmaken. En als de langstlevende overlijdt en er is niets meer aanwezig, dan hebben de kinderen, simpel gezegd, pech gehad.

Wel is het zo, dat de kinderen bij eerste overlijden recht hebben op inzage in alle stukken die betrekking hebben op de nalatenschap. Zij kunnen alle bescheiden opvragen om te kunnen bekijken hoe groot hun vordering op de langstlevende is. De langstlevende moet dit ook mededelen aan de kinderen.
Op grond van de wet kunnen de kinderen van de langstlevende eisen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Een boedelbeschrijving is een opsomming van alle activa en passiva betrekking hebbend op de nalatenschap van de eerst overleden ouder.
Deze beschrijving is ook van belang om bij overlijden van de langstlevende vast te kunnen stellen wat de vordering van de kinderen is omdat deze vordering aftrekbaar is voor de erfbelasting.

 

Door: Notaris Boxmeer