Erfgenaam moet iedere gewenste inzage geven aan onterfd kind

Legitieme portie

Sinds 2003 is het Nederlandse erfrecht op vele gebieden gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft de legitieme portie.

De legitieme portie is het minimum deel waarop een kind recht heeft.
Indien een kind wordt onterfd, heeft deze minimaal recht op de legitieme portie zijnde de helft van het deel dat het kind gehad zou hebben indien die gewoon erfgenaam geweest zou zijn.

Tot 1 januari 2003 hield de legitieme in dat het kind kon vorderen dat deze goederen kreeg en daarbij recht had op het huis, grond of inboedelgoederen. Vanaf 1 januari 2003 is de legitieme een vordering in geld.

Een voorbeeld

Dus stel, de langstlevende ouder overlijdt en laat drie kinderen achter. Er is een huis met een waarde van €300.000,=, verder is er geen spaargeld. Zonder testament zou ieder kind dus een/derde deel ontvangen, zijnde €100.000,=.
Stel, dat de langstlevende één van de kinderen heeft onterfd dan heeft dit kind recht op de legitieme in geld, zijnde de helft van €100.000,=, is €50.000.=. Het onterfde kind heeft dus geen recht op goederen, alleen recht op geld. Het onterfde kind moet deze vordering indienen binnen vijf jaar na het overlijden van de langstlevende. Doet het onterfde kind dit niet dan vervalt het recht op de legitieme.

Het probleem in de praktijk voor het onterfde kind is vaak om de nodige informatie te ontvangen van de erfgenamen om de grootte van de nalatenschap en de daarmee verband houdende legitieme te berekenen.

Rechten van een onterfd kind

Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam hier een interessante uitspraak over gedaan.
Vader was overleden, hij had een zoon en een dochter en had zijn zoon en diens afstammelingen onterfd bij testament. De dochter was benoemd tot enig erfgename. Natuurlijk ontstond er de nodige discussie over de grootte van de nalatenschap. De onterfde zoon vroeg aan de dochter de nodige informatie onder andere over de schenkingen die door vader in het verleden aan de dochter waren gedaan. De zoon vorderde bij de rechter afschriften van de bankrekeningen van vader in de periode 1997 tot 2007. De rechter stond dit toe zodat de zoon over de periode 1997 tot 2007 inzage kreeg in alle bankafschriften. Tevens werd de zoon gemachtigd door de rechter om alle informatie bij alle banken in Nederland betreffende het vermogen van vader in te zien. Meer in het bijzonder had de zoon de volmacht om overschrijvingen van bedragen boven een bepaald bedrag vanaf 1967 tot en met 2007 bij de bank op te vragen.

Kortom, een onterfd kind heeft recht op alle informatie betreffende het verloop van de rekeningen van de ouder.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
https://www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

Of kom naar ons gratis spreekuur.

 

Door: Notaris Boxmeer

Notaris Boxmeer lezing