Geld lenen aan de kinderen

Het komt vaak voor, zeker tegenwoordig, dat ouders geld lenen aan hun kinderen om hen te helpen bij de aankoop van een woning.

Het is wel verstandig om deze geldlening dan schriftelijk vast te leggen. Bovendien is het verstandig om hypothecaire zekerheid te bedingen.

Tevens kan een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden opgemaakt. Dit betekent, dat uw kind zich jegens de geldschieter (u dus) verplicht om op eerste verzoek een eerste hypotheek op het huis te geven of zich verplicht om geen andere hypotheek op het huis af te sluiten.

Een ander belangrijk punt in de geldleningovereenkomst zijn de gevallen waarin de lening kan worden opgeëist door de schuldeiser.

Veel gebruikte bepalingen zijn dat de schuldeiser de lening kan opeisen bij faillissement, schuldsanering en beslag. Vaak wordt vergeten op te nemen, dat de schuld ook opeisbaar is bij het overlijden van de schuldenaar danwel het overlijden van de langstlevende van de schuldeiser (ouders). Want stel dat u als ouders geld geleend hebt aan uw kind en u beiden komt te overlijden en er is geen afspraak gemaakt dat de schuld bij eerder overlijden opeisbaar is, dan zou dit kunnen betekenen dat uw andere kinderen tot in lengte van jaren moeten wachten tot die geldlening wordt terugbetaald. Dit leidt tot vervelende verwikkelingen binnen de familie.

De gronden waarop de geldlening kan worden opgeëist, mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de goede zeden en/of de openbare orde. Dit laatste kwam aan de orde bij de rechter.

Wat was er gebeurd?

Twee samenwoners hadden samen een huis gekocht. De koopovereenkomst was getekend en de koop was definitief. Maar, zij konden niet voldoende lenen bij de bank. Zij konden ook geen beroep doen op een ontbindende voorwaarde. Dus: waren zij gebonden aan de koop, anders moesten zij de contractuele boete betalen. Inmiddels was ook de relatie tussen de samenwoners beëindigd.

Aangezien zij zelf geen geld hadden, werd dit bedrag geleend bij de ouders van de man. De ouders van de man eisten hierbij wel dat hij de geldlening direct terug moest betalen indien hij weer een relatie aan zou gaan met zijn (inmiddels ex-) vriendin.

Zoals u begrijpt, was de relatie tussen de ouders en de vriendin niet optimaal.

Maar, de relatie tussen de zoon en zijn (ex-)vriendin werd hersteld en de ouders van de man eisten dus de lening op. Maar, de rechter zei dat deze opeising van de lening in strijd was met de goede zeden zodat de ouders voorlopig de lening niet konden opeisen.

Moraal van dit verhaal:

Leent u geld aan uw kinderen? Neem de juiste opeisingsgronden op en zorg dat u hypothecaire zekerheid krijgt, zodat u voorrang hebt op alle andere schuldeisers.

Over dit onderwerp is eveneens de nieuwsbrief verschenen: