Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Bij het woord testament denkt iedereen aan een notariële akte, waarin staat vermeld wie erft bij overlijden.

Een levenstestament is notariële akte waarin u zaken regelt die tijdens uw leven gelden.
U moet hierbij denken aan de situatie dat u niet in staat bent zelf uw belangen te behartigen. Bijvoorbeeld bij dementie, langdurige ernstige ziekte of langer verblijf in het buitenland.
U kunt daarbij iemand, naar uw keuze, machtigen en vastleggen wie namens u het beheer over uw vermogen gaat voeren als u dat zelf niet meer kunt.
Mogen er in die situatie alvast schenkingen gedaan worden, en zo ja, aan wie?

Ook voor een ondernemer is het van belang vast te stellen wie beslissingen neemt wanneer deze plotseling niet meer in staat zijn eigen belangen te behartigen.
Verder kunt u in het levenstestament uw wens te kennen geven omtrent gewenste medische (levensverlengde) behandelingen.
Wie mag over u beslissingen nemen en met de artsen overleggen?
In welk verpleeg- of verzorgingstehuis wilt u opgenomen worden, wat moet er dan gebeuren met uw inboedel en huisdieren?

Kortom, met een levenstestament kunt u zaken regelen/ wensen uiten voor het geval u daartoe zelf niet meer in staat bent.