Ouders lenen geld aan kind

Ouders lenen geld aan kind. Zekerheid?

Ouders lenen geld aan kind. Welke zekerheid is er dat zij het geld terugkrijgen?

In de praktijk komt het vaak voor dat ouders geld lenen aan een kind, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis danwel voor een verbouwing aan het huis danwel voor investering in het bedrijf van het kind. Veelal betreft het dan aanzienlijke bedragen van € 50.000,00 tot
€ 100.000,00 of meer.
Regelmatig kom ik in de praktijk tegen dat grote sommen geld worden geleend aan de kinderen, maar dat daar geen enkele zekerheid tegenover staat. Dit betekent, dat in geval van faillissement van het kind danwel bij beslaglegging van schuldeisers van het kind op het huis of het bedrijf van het kind, de ouders het geld simpelweg kwijt zijn. Dit kan ook vervelend zijn naar de andere kinderen toe die nooit hebben geleend van de ouders maar straks wel minder krijgen omdat dat ene kind niet in staat is om het geld terug te betalen.
Merkwaardig is dit wel. Immers, als u een gelijk bedrag zou lenen bij de bank, zal de bank altijd eisen dat hypothecaire zekerheid wordt gegeven tot terugbetaling van de lening.
Mensen staan daar vaak niet bij stil.
Het advies is dan ook om indien u geld leent aan uw kind danwel aan een derde dat u in ieder geval duidelijk vastlegt wat de voorwaarden en bedingen van de geldlening zijn, zoals hoogte van de rente, looptijd van de rente, wanneer de lening uiterlijk moet worden afgelost etcetera.
Bovendien is het advies dat u als ouder een hypotheek krijgt op het huis/bedrijf van uw kind tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Een dergelijke hypotheekakte wordt opgemaakt bij de notaris.
Stel dat u hypothecaire zekerheid heeft op het onroerend goed van uw kind of van een derde en er wordt daarna beslag gelegd door een willekeurige derde of de belastingdienst, of uw kind of die derde gaat failliet dan gaat u als hypotheekhouder vóór laatstgenoemde schuldeisers. Dus ook vóór de belastingdienst.
Door deze hypotheek voorkomt u voor uzelf en voor uw kind een hoop ellende. Immers u heeft de zekerheid dat u het geld terugkrijgt en de andere kinderen zullen later nooit hoeven te zeggen dat zij minder krijgen doordat het ene kind zijn verplichtingen niet is nagekomen.
Het hypotheekrecht geeft u, indien de verplichtingen jegens u niet worden nagekomen, het recht om eventueel het huis/bedrijf in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst de vordering die u heeft te voldoen. Meestal is het wel zo dat de bank de eerste hypotheekhouder is en u de tweede.

Over dit onderwerp is eveneens de nieuwsbrief verschenen:

 

 

Door: Notaris Boxmeer