Schenking tot € 100.000,= kan nog tot 1 januari 2015

Zoals bekend, mag tot 1 januari 2015 € 100.000,= geschonken worden zonder dat schenkbelasting is verschuldigd voor de aankoop van een eigen woning, de verbouwing van een eigen woning, de aflossing van de eigen woning schuld of de aflossing van een restschuld (dit laatste geldt ook nog ná 1 januari 2015).

Wie kan aan wie schenken?

Er is geen leeftijdsgrens en het schenken is ook niet beperkt tussen ouders/kinderen. Ook iedere derde mag € 100.000,= vrij van schenkbelasting schenken mits dit bedrag wordt besteed overeenkomstig het hiervoor bepaalde.

Stel iemand koopt een huis voor € 250.000,=, dan kan de totale koopprijs, zonder dat schenkbelasting verschuldigd is, deels geschonken worden door de ouders € 50.000,=, door peetoom Piet € 100.000,= en door de buurman eveneens € 100.000,=.

De schenking kan ook aangewend worden voor de aflossing van de gehele of een gedeelte van de op de woning rustende hypotheekschuld.

Stel nu dat A en B samen eigenaar zijn van een woning met daarop een hypotheekschuld van € 200.000,=.
De ouders van A schenken aan hun zoon € 100.000,= om daarmee een gedeelte van de hypotheekschuld af te lossen. In de praktijk worden schenkingen altijd gedaan met de privéclausule (de koude kant krijgt niks). Maar, in dit voorbeeld is het wel zo dat B door deze schenking aan A bevoordeeld is met € 50.000,=.
Het is dan aan te raden dat A een schuldbekentenis maakt waarbij hij vastlegt dat hij te allen tijde van B een bedrag te vorderen heeft van € 50.000,=. Verstandig is om dit direct na de schenking ook vast te leggen. Vaak wordt gezegd: "dit doen we later wel". Maar dit wordt vaak vergeten en komt pas aan de orde als de relatie verbroken is en dan heb je de problemen.

De schenking kan ook worden gebruikt voor de verbouwing van een woning. Deze schenking voor de verbouwing moet dan wel dit jaar plaatsvinden en de verbouwing moet zijn voltooid over de periode van dit kalenderjaar en de twee opvolgende kalenderjaren.
Stel nu dat iemand al begonnen is met de verbouwing van de woning en dat de verbouwingskosten ook al betaald zijn en achteraf een schenking krijgt voor die verbouwing dan loopt het fout en is alsnog schenkbelasting verschuldigd.

Kortom, indien u geld wilt schenken voor de verbouwing van een woning, maar u heeft de gelden nog niet beschikbaar omdat u ze heeft belegd, en de begiftigde wil toch al beginnen met de verbouwing, zorg dat dan de nota's van de aannemer pas betaald worden nadat de begiftigde de gelden heeft ontvangen.
Voor deze grote schenking is formeel geen notariële akte nodig maar in de praktijk blijkt toch dat het advies van de notaris zeer wenselijk is.

U bent welkom op ons gratis spreekuur.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472