Enkel schulden in nalatenschap

Wat als er alleen maar schulden zijn in een nalatenschap?

Steeds vaker komt het voor dat iemand komt te overlijden en per saldo alleen maar schulden nalaat.
Wie moet deze schulden dan betalen? Dat zijn de erfgenamen.
Hoe wordt bepaald of iemand erfgenaam is?
Hiervoor kunt u zich wenden tot de notaris die onderzoekt of de overledene eventueel een testament heeft gemaakt.
Dit doet de notaris via het Centraal Testamenten Register, alwaar alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt worden geregistreerd.

Indien u als erfgenaam niet wilt opdraaien voor de schulden van de nalatenschap dient u in ieder geval ervoor zorg te dragen dat u zich niets uit de nalatenschap toeëigent. Anders heeft u de nalatenschap daardoor zuiver aanvaard. Dit wil zeggen: de goederen maar ook alle schulden.

Stel, als erfgenaam gaat u een kamer in het verzorgingshuis ontruimen, zorg er dan voor dat u alle goederen opslaat en niets weggooit of toeëigent.
Verder dient u contact op te nemen met de notaris om daar een verklaring te ondertekenen waarin u of de nalatenschap verwerpt, danwel dat u de nalatenschap beneficiair aanvaardt.
Beneficiaire aanvaarding betekent dat u slechts aansprakelijk bent voor schulden in de nalatenschap voor zover er bezittingen in de nalatenschap aanwezig zijn. Uw eigen vermogen blijft buiten schot. Indien u de nalatenschap verwerpt, wordt u geacht nooit  erfgenaam geweest te zijn.

Let dus op. Bent u erfgenaam, informeer goed of er mogelijk meer schulden zijn dan de waarde van de goederen.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472