Vaderschap is niet weg te branden

Onlangs heeft de rechter over een hele bijzondere zaak geoordeeld.

Een man, hierna ook te noemen "Y", was overleden en vervolgens gecremeerd.
Een andere man (laten we hem "X" noemen), stelde dat Y zijn vader was.
X wilde zijn DNA met het DNA van Y laten vergelijken om de familieband vast te laten stellen.
Probleem was, dat Y was gecremeerd. DNA materiaal is dan helaas niet meer aanwezig.
Hoe kan dan toch het vaderschap van Y worden vastgesteld?

De rechtbank vond dat als er concrete en te controleren aanwijzingen bestaan die het verwekkerschap ondersteunen, een dergelijk verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan worden toegewezen. In dit geval was gebleken uit andere DNA rapporten dat er een biologische verwantschap was tussen X en een broer en zoon van Y. Daarnaast had de moeder van X verklaard dat Y de biologische vader was van X. Op basis van deze gegevens stelt de rechtbank het vaderschap van Y vast.
Dit had natuurlijk gevolgen voor de erfenis. Doordat Y de vader is van X, is X ook tevens erfgenaam van Y.

Conclusie: op een bijzondere manier is hier het vaderschap na crematie vastgesteld.
Er kwam toen een hoop gedonder over de verdeling van de erfenis.
Een deel van deze problemen had Y kunnen voorkomen door het maken van een testament.
Kortom, laat u informeren.

Kijk voor ons gratis spreekuur op onze website: www.notaristeeuwen.nl.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472