Wat (niet) te doen bij schulden in een nalatenschap?

Indien iemand komt te overlijden en men is benoemd tot erfgenaam, kan dit in eerste instantie een heel prettig gevoel geven, maar achteraf kan wel eens blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn.
Heeft iemand een nalatenschap zuiver aanvaard, dan aanvaardt hij/zij ook alle schulden uit de nalatenschap.

Onlangs heb ik nog geschreven over een situatie waarbij slechts het eten op kosten van de overledene mee de oorzaak was dat de erfgenamen ook aansprakelijk waren voor de schulden van de overledene omdat dezen daardoor de nalatenschap zuiver hadden aanvaard (zie nieuwsbrief "Een galgenmaal")
Naar aanleiding van gemeld artikel zijn er veel vragen gekomen over de wijze van het aanvaarden van een nalatenschap.

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Een nalatenschap kan door de erfgenamen worden aanvaard of verworpen.
Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Een eenmaal gedane keuze kan niet meer worden teruggedraaid.
Uit diverse uitspraken van rechters blijkt dat als iemand als heer en meester over de nalatenschap heeft beschikt, hij/zij deze zuiver aanvaardt.

Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie waarbij iemand geacht werd de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard zijn:

1. het verhuren van de woning van de overledene na het overlijden;
2. toe-eigening van sieraden en banksaldi uit de nalatenschap;
3. verkoop van de woning van de overledene door de erfgenamen;
4. het leeghalen van de woning van de overledene en het weggeven van inboedelgoederen daarvan.

Wat dit laatste punt betreft is het puur en alleen leeghalen van de woning/kamer in een verzorgingshuis geen aanvaarding indien vervolgens alle spullen ergens worden opgeslagen en deze door niemand zijn toegeëigend. Het simpel toe-eigenen van enig goed is al een daad van zuiver aanvaarden.

Dus let op als u erfgenaam bent in een nalatenschap.

Bent u er niet zeker van of er schulden zijn, dan kunt u aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel genoemd beneficiair aanvaarden.
Dit betekent dat u dan niet met uw privé goederen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Dit aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving geschiedt doordat u bij de notaris een verklaring ondertekent, die vervolgens door de notaris wordt opgestuurd naar de rechtbank die daar een akte van opmaakt. Vervolgens kunt u dan de nalatenschap afwikkelen zonder het risico te lopen dat u aansprakelijk bent voor de schulden.

Ook kunt u de nalatenschap verwerpen. Dit betekent dat u geacht wordt nooit erfgenaam geweest te zijn. Ook verwerping geschiedt op dezelfde wijze als het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

U bent welkom op ons gratis spreekuur.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl

telefoon: 0485-573472