Wat staat er in een levenstestament?

Het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament is dat in een gewoon testament u zaken regelt die gelden als u overleden bent en in een levenstestament zaken regelt die bij leven, dus direct, werken.

Een levenstestament maakt u, net zoals een gewoon testament, bij notariële akte. Het voordeel van een notariële akte is dat zeker is dat degene die het stuk heeft ondertekend wilsbekwaam is, dus begrijpt wat hij/zij tekent en dat ook de datum waarop getekend is vaststaat.

Wat regelt u zoal in een levenstestament?

Een belangrijk onderdeel van het levenstestament is de algehele volmacht.
Dit betekent, dat u iemand anders (partner, kinderen of een derde) de volmacht geeft om alle zaken te regelen die u zelf ook kunt regelen, zoals huis verkopen, hypotheek afsluiten, schenkingen doen, geld opnemen. U kunt dan bepalen dat de volmacht direct ingaat, dat betekent, dat de volmacht vanaf ondertekening gebruikt kan worden door de gevolmachtigde. U kunt ook bepalen dat de volmacht pas ingaat op het moment dat een arts heeft verklaard dat u niet meer zelfstandig uw zaken kunt behartigen (wilsonbekwaam).

Door de volmacht hoeft u niet naar de kantonrechter om daar de onderbewindstelling te verzoeken met alle formaliteiten van dien, maar kan de gevolmachtigde direct handelen.

Hierdoor gaat alles verder indien u onverhoopt dement bent, een hersenbloeding krijgt of anderszins niet meer in staat bent uw wil te bepalen.

Een ander punt is dat u in een levenstestament regelingen kunt treffen over medische handelingen.
U kunt in het levenstestament aangeven wanneer u wel of niet behandeld wilt worden, maar bijvoorbeeld ook naar welk bejaardenhuis of verpleeghuis u wel of niet wilt. Bijvoorbeeld een verpleeghuis met meer privacy en persoonlijke aandacht.
Bovendien kunt u in het levenstestament aangeven of en onder welke omstandigheden op u passieve euthanasie of actieve euthanasie toegepast mag worden. U moet hierbij denken aan situaties als een toestand van ernstig en/of langdurig terminaal lijden, een onomkeerbare coma, het blijvend en (vrijwel) totale verlies van het vermogen tot geestelijke activiteit en tot communicatie.
Natuurlijk is het wel zo dat de arts een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat die bepaalt of hij overgaat tot euthanasie. Maar, in ieder geval staan dan in het levenstestament uw wensen vast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
https://www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

Of kom naar ons gratis spreekuur.

 

Door: Notaris Boxmeer