“En zij leefden nog lang en gelukkig…”

Ze hadden elkaar ontmoet tijdens Carnaval. Hij was verkleed als ridder, zij was verkleed als hofdame. De vonk sloeg over tijdens de polonaise. Zij zagen elkaar steeds vaker en al snel leidde dit tot een sprookjeshuwelijk. Samen kochten zij een mooie tussenwoning die zij betaalden met een hypothecaire geldlening. (Er was helaas geen budget voor een echt kasteel.)

Carnaval twee jaar later. De ridder ging naar het prinsenbal. De hofdame besloot thuis te blijven. De ridder zag op het bal een leuke prinses. De vonk sloeg over tijdens de polonaise. Van het een kwam het ander.
De hofdame besloot de ridder te verlaten. Het verzoek tot echtscheiding werd ingediend bij de rechter. De hofdame en de ridder werden het helaas niet eens over de verdeling van de eigendom van het huis. Zij wilden beiden het huis houden. Er volgde een gerechtelijke procedure.

Voordat de scheiding door de rechter werd uitgesproken, kwam de hofdame plotseling te overlijden door een ongeval. Zij had geen testament gemaakt. Omdat de echtscheiding nog niet was uitgesproken was de ridder enig erfgenaam.
Als de hofdame een testament had gemaakt, dan had zij daarin kunnen opnemen dat de ridder ook niet zou erven in geval van een nog lopende echtscheidingsprocedure. Nu zij geen testament had gemaakt erfde haar familie niets.

De ridder werd dus enig eigenaar van het huis. Daarnaast kwam een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering, waarmee de hypotheekschuld grotendeels werd afgelost. De prinses trok in bij de ridder en die twee leefden nog lang en gelukkig.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen, Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer