Als het om geld gaat...... !

Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende.
Tante schonk bij leven diverse bedragen aan enkele neven en nichten. Tante had zogenaamde vasculaire dementie en kon op grond daarvan haar wil niet meer bepalen. De neven en nichten zorgden ervoor dat tante steeds afhankelijker van hen werd. Zij beschikten over de gelden van tante en zorgden ervoor dat een groot deel van het vermogen naar hen werd overgemaakt. Zij isoleerden tante zoveel mogelijk van anderen zodat zij vrij spel hadden. Onder andere wachtten zij enkele jaren om tante over te plaatsen naar een gesloten inrichting omdat zij in een open inrichting in staat waren haar leven volledig te beheersen en ook te beschikken over haar vermogen.

Tante had een testament gemaakt waarin zij een executeur, niet zijnde een of meer van de genoemde neven of nichten van tante, had benoemd. De executeur kreeg in de gaten dat de schenkingen die de neven en nichten van tante hadden ontvangen op een lichtzinnige wijze aan de neven en nichten waren gedaan en startte een procedure bij de Rechtbank.

De rechter oordeelde dat de schenkingen door tante aan de neven en nichten vernietigbaar waren. De reden hiervan was dat de rechter vond dat de neven en nichten hadden moeten weten of begrijpen dat tante door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid was bewogen tot het doen van schenkingen. De neven en nichten hadden deze schenkingen door tante bevorderd ook al wisten zij of hadden zij moeten weten dat zij tante daarvan hadden moeten weerhouden.

Uiteindelijk zei de rechter dat de neven en nichten maar moesten bewijzen dat tante wel degelijk wist wat ze deed en dat de schenkingen niet door misbruik van omstandigheden tot stand waren gekomen (een zeer moeilijke bewijsopdracht).
Als zij dit niet konden bewijzen, moesten zij de geschonken gelden teruggeven.

De bovenstaande situatie horen wij op kantoor vaker. Oudere afhankelijke mensen worden geld en goederen ontfutseld. Het is goed, dat u tijdig, voordat u dement of wilsonbekwaam wordt, uw zaken regelt. U kunt bij leven iemand, waar u het volste vertrouwen in heeft, de volmacht geven om namens u zaken te behartigen. Dit laatste kan in een levenstestament (u bent nog in leven, maar u geeft iemand anders de volmacht om namens u te handelen).
In een testament, dat in werking treedt ná uw overlijden, kunt u eveneens bepalen wie dan uw zaken moet behartigen. U kunt dan een executeur benoemen.
Regel het voor het te laat is!

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
https://www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer