Als het om geld gaat...... !

Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende.
Tante schonk bij leven diverse bedragen aan enkele neven en nichten. Tante had zogenaamde vasculaire dementie en kon op grond daarvan haar wil niet meer bepalen. De neven en nichten zorgden ervoor dat tante steeds afhankelijker van hen werd. Zij beschikten over de gelden van tante en zorgden ervoor dat een groot deel van het vermogen naar hen werd overgemaakt. Zij isoleerden tante zoveel mogelijk van anderen zodat zij vrij spel hadden. Onder andere wachtten zij enkele jaren om tante over te plaatsen naar een gesloten inrichting omdat zij in een open inrichting in staat waren haar leven volledig te beheersen en ook te beschikken over haar vermogen.

Tante had een testament gemaakt waarin zij een executeur, niet zijnde een of meer van de genoemde neven of nichten van tante, had benoemd. De executeur kreeg in de gaten dat de schenkingen die de neven en nichten van tante hadden ontvangen op een lichtzinnige wijze aan de neven en nichten waren gedaan en startte een procedure bij de Rechtbank.

De rechter oordeelde dat de schenkingen door tante aan de neven en nichten vernietigbaar waren. De reden hiervan was dat de rechter vond dat de neven en nichten hadden moeten weten of begrijpen dat tante door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid was bewogen tot het doen van schenkingen. De neven en nichten hadden deze schenkingen door tante bevorderd ook al wisten zij of hadden zij moeten weten dat zij tante daarvan hadden moeten weerhouden.

Uiteindelijk zei de rechter dat de neven en nichten maar moesten bewijzen dat tante wel degelijk wist wat ze deed en dat de schenkingen niet door misbruik van omstandigheden tot stand waren gekomen (een zeer moeilijke bewijsopdracht).
Als zij dit niet konden bewijzen, moesten zij de geschonken gelden teruggeven.

De bovenstaande situatie horen wij op kantoor vaker. Oudere afhankelijke mensen worden geld en goederen ontfutseld. Het is goed, dat u tijdig, voordat u dement of wilsonbekwaam wordt, uw zaken regelt. U kunt bij leven iemand, waar u het volste vertrouwen in heeft, de volmacht geven om namens u zaken te behartigen. Dit laatste kan in een levenstestament (u bent nog in leven, maar u geeft iemand anders de volmacht om namens u te handelen).
In een testament, dat in werking treedt ná uw overlijden, kunt u eveneens bepalen wie dan uw zaken moet behartigen. U kunt dan een executeur benoemen.
Regel het voor het te laat is!

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
https://www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018

 • De uitsluitingsclausule (de koude kant krijgt niks) en de praktijk

  Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent dat...
  d.d. 07-06-2018

 • Kunst of Kitsch, kijk toch maar eens goed om je heen!

  Oog in oog met onbetaalbare schilderijen moest ik denken aan een wel heel bijzondere Chinese pot en de gebeurtenissen die optraden nadat de eigenaar overleed...
  d.d. 11-05-2018