Alleen de koper heeft bedenktijd

Sinds enige jaren heeft een koper van een woning altijd nog een paar dagen om na te denken of hij wel echt de woning wil kopen.

Zodra de schriftelijke koopovereenkomst is getekend en de koper hiervan een afschrift heeft gekregen, heeft de koper maximaal drie dagen bedenktijd.

Let wel: alleen de koper mag dit. De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) staat namelijk op het punt om een uitspraak te doen dat een verkoper voor zichzelf geen bedenktijd mag afspreken.

Wat speelde er? De verkopers van een woning hadden in de door hen zelf opgestelde koopovereenkomst opgenomen dat zij (net zoals de koper) ook een bedenktijd van drie dagen hadden.

Voordat die bedenktijd om was kwam er iemand met een hoger bod langs en de verkopers besloten zich te beroepen op de bedenktijd en wilden de koopovereenkomst ontbinden.

De kopers lieten het er vervolgens niet bij zitten en spanden een rechtszaak aan.

Bij de rechter eisten zij de overeengekomen schadevergoeding van 10 % van de koopprijs. De rechtbank wees deze vordering af, waarop de kopers in hoger beroep gingen. Het gerechtshof gaf vervolgens de kopers wel gelijk, waarop de verkopers vervolgens weer in cassatie gingen bij de Hoge Raad.

Voordat de Hoge Raad beslist wordt er altijd eerst een conclusie geschreven door de procureur-generaal die de Hoge Raad adviseert hoe zij moet beslissen.
Die procureur-generaal heeft gekeken naar de wetsgeschiedenis waarin vermeld staat dat de bedenktijd vooral is bedoeld om de koper te behoeden voor een ondoordachte impulsieve beslissing. Daar kon de verkoper zich niet op beroepen want die hoorde pas later van het hogere bod van een ander. Door de bedenktijd voor een verkoper toe te staan zou deze in een betere positie komen dan de koper en dat vond de procureur-generaal niet de bedoeling.

U las in het begin van deze column dat de Hoge Raad op het punt staat een uitspraak te doen in deze kwestie. Formeel kunnen ze de conclusie van de procureur-generaal negeren en anders  beslissen. In theorie kan het dus nog anders lopen, maar normaal gesproken volgt de Hoge Raad meestal de conclusie van de procureur-generaal.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer