Alwéér een stel dat niets had geregeld!

Het blijkt nog steeds dat veel mensen niets regelen. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Het is zelfs mogelijk dat rechten verloren gaan doordat daarover geen afspraken zijn vastgelegd. Dit blijkt weer eens uit een zaak die speelde bij de rechtbank Rotterdam.

Wat was het geval? Een man en een vrouw hadden samen een huis gekocht. Ieder van hen werd voor de helft eigenaar. Bij de aankoop heeft de man €146.125,- van zijn eigen vermogen betaald. De rest van de koopprijs is betaald uit een gezamenlijke lening bij de bank. De man en de vrouw zijn vervolgens in de woning gaan wonen. Zij waren nooit getrouwd en hadden verder helemaal niets geregeld. Dus ook geen samenlevingscontract.

U ziet het waarschijnlijk al aankomen: Na achttien jaar samenwonen vonden zij elkaar niet meer zo leuk en gingen zij uit elkaar. De man en de vrouw werden het niet eens over de verdeling van de (waarde van de) woning. De man vond dat hij zijn inbreng van €146.125,- terug moest krijgen. De vrouw was het daar niet mee eens. Zij gingen naar de rechter.

De rechter stelt vast dat er bij de aankoop van de woning geen afspraken zijn gemaakt over de eigen inbreng van de man. In principe heeft de man volgens de wet recht op een vergoeding. Hij heeft immers méér dan zijn helft van de  koopprijs van de woning betaald. Maar het recht om deze vergoeding terug te vorderen verjaart na 5 jaar. Dit betekent dat de man de vergoeding nu niet meer terug kan eisen van de vrouw.

De man vindt dat hij op grond van de redelijkheid en billijkheid toch zijn inbreng terug zou moeten krijgen. De rechter gaat hier echter niet in mee. De man had zijn vordering eenvoudig kunnen waarborgen en de verjaring kunnen voorkomen door daarover afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. De man werd in het ongelijk gesteld en kreeg zijn geld niet terug.

Zo ziet u hoe belangrijk het is om zaken goed vast te leggen. Er zijn nog veel andere redenen waarom een samenlevingscontract van belang is. De notaris kan u helpen om dit soort zaken goed te regelen.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer