Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde mogelijk

Sinds 1 oktober 2015 is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Voordien was dat niet mogelijk.

Waarvoor is de WOZ-waarde van belang?

De WOZ-waarde van een woning is de basis voor de onroerendzaakbelasting, schenkbelasting, erfbelasting, heffingen van het waterschap en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.
Gelet op het vorenstaande wordt in de praktijk vaak bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Waarom willen mensen nu bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde?

Stel u bent voornemens om de eigen woning te verkopen en de verkoopprijs ligt hoger dan de WOZ-waarde dan zal ongetwijfeld de koper van mening zijn dat de verkoopprijs te hoog is.
Ga ervan uit dat kopers die voornemens zijn een woning te kopen informeren wat de WOZ-waarde van een woning is om een indicatie te krijgen wat de waarde is.

Kortom, een hogere WOZ-waarde kan uw verkooppositie in de markt verbeteren.

Ook voor het verkrijgen van financiering kan het van belang zijn om een hogere WOZ-waarde te hebben.

Maar, zoals altijd heeft alles twee kanten. Een hogere WOZ-waarde leidt tot hogere belastingen.
Stel, de hogere WOZ-beschikking is afgegeven en de eigenaar komt vervolgens te overlijden, dan zal over deze hogere waarde erfbelasting betaald moeten worden. Ook als u een woning wilt schenken wordt uitgegaan van de WOZ-waarde.

Erfgenamen kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Onlangs heeft de hoogste rechter in Nederland een uitspraak gedaan waarbij op grond van de wettelijke verdeling alle goederen, inclusief de woning, werden toebedeeld aan de langstlevende echtgenote en de kinderen op papier een vordering kregen ter grootte van hun kindsdeel. De hoogste rechter oordeelde dat ook de kinderen die weliswaar geen (mede)eigenaar zijn geworden van de woning maar uitsluitend een vordering in geld hebben op de langstlevende, bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-beschikking. Logisch, want de kinderen zijn wel erfbelasting verschuldigd mede op basis van de WOZ-waarde van de woning.

Conclusie, een hogere WOZ-waarde is niet per definitie voordelig. Of u wel of geen bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking is afhankelijk van diverse omstandigheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl

telefoon: 0485-573472

Gratis spreekuur in Boxmeer:
iedere maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur; u gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Gratis spreekuur in MFC Oelbroeck (Breestraat 1d) te Sint Anthonis:
iedere 1e en 3e maandag van de maand van 17.00 uur tot 18.30 uur; zonder afspraak.

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018