Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde mogelijk

Sinds 1 oktober 2015 is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Voordien was dat niet mogelijk.

Waarvoor is de WOZ-waarde van belang?

De WOZ-waarde van een woning is de basis voor de onroerendzaakbelasting, schenkbelasting, erfbelasting, heffingen van het waterschap en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.
Gelet op het vorenstaande wordt in de praktijk vaak bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Waarom willen mensen nu bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde?

Stel u bent voornemens om de eigen woning te verkopen en de verkoopprijs ligt hoger dan de WOZ-waarde dan zal ongetwijfeld de koper van mening zijn dat de verkoopprijs te hoog is.
Ga ervan uit dat kopers die voornemens zijn een woning te kopen informeren wat de WOZ-waarde van een woning is om een indicatie te krijgen wat de waarde is.

Kortom, een hogere WOZ-waarde kan uw verkooppositie in de markt verbeteren.

Ook voor het verkrijgen van financiering kan het van belang zijn om een hogere WOZ-waarde te hebben.

Maar, zoals altijd heeft alles twee kanten. Een hogere WOZ-waarde leidt tot hogere belastingen.
Stel, de hogere WOZ-beschikking is afgegeven en de eigenaar komt vervolgens te overlijden, dan zal over deze hogere waarde erfbelasting betaald moeten worden. Ook als u een woning wilt schenken wordt uitgegaan van de WOZ-waarde.

Erfgenamen kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Onlangs heeft de hoogste rechter in Nederland een uitspraak gedaan waarbij op grond van de wettelijke verdeling alle goederen, inclusief de woning, werden toebedeeld aan de langstlevende echtgenote en de kinderen op papier een vordering kregen ter grootte van hun kindsdeel. De hoogste rechter oordeelde dat ook de kinderen die weliswaar geen (mede)eigenaar zijn geworden van de woning maar uitsluitend een vordering in geld hebben op de langstlevende, bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-beschikking. Logisch, want de kinderen zijn wel erfbelasting verschuldigd mede op basis van de WOZ-waarde van de woning.

Conclusie, een hogere WOZ-waarde is niet per definitie voordelig. Of u wel of geen bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking is afhankelijk van diverse omstandigheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl

telefoon: 0485-573472

Gratis spreekuur in Boxmeer:
iedere maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur; u gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Gratis spreekuur in MFC Oelbroeck (Breestraat 1d) te Sint Anthonis:
iedere 1e en 3e maandag van de maand van 17.00 uur tot 18.30 uur; zonder afspraak.

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer