Daar zat de broer niet op te wachten!

De man aan mijn tafel is met stomheid geslagen. Ergens begrijp ik dat wel, want ik heb hem zojuist op de hoogte gebracht van het feit dat hij in eerste instantie inderdaad aansprakelijk is voor de huurschuld die is opgebouwd door zijn broer waar hij al 15 jaar geen contact mee had.

Die broer is, nadat hun ouders overleden waren, met de noorderzon vertrokken en heeft zich in Noord-Nederland gevestigd. Daar is hij 4 maanden geleden overleden.

De broer heeft op zijn zachtst gezegd er een rommeltje van gemaakt en daardoor wordt mijn cliënt nu door de verhuurder van zijn overleden broer aangesproken voor bijna € 4.000,- aan achterstallige huur en kosten.

Ik vertel meneer dat hij (omdat zijn broer geen kinderen had en ongehuwd was) als de wettelijk erfgenaam het vermogen van zijn broer heeft geërfd. Alleen is dat vermogen nu dus flink negatief.

Daar is hij dan aansprakelijk voor. Meneer geeft aan dat hij wel eens iets gehoord had over verwerpen. Ik zeg hem dat dit klopt en dat hij kan verwerpen. Dat moet gebeuren bij de rechtbank in Groningen, omdat zijn broer daar woonde. Hij kan een volmacht daarvoor afgeven, maar daar zijn kosten aan verbonden. Ook de rechtbank rekent hem kosten voor de verwerping.

Verder is het helaas zo dat als hij verwerpt de nalatenschap naar zijn kinderen zal gaan. Die zitten daar natuurlijk ook niet op te wachten en als die verwerpen gaat de nalatenschap weer naar hun kinderen! Die laatste kinderen zijn ook nog minderjarig en dat houdt dan weer in dat, als zij willen verwerpen, hiervoor een machtiging nodig is van de rechter.

Kortom meneer krijgt plotseling allerlei gedoe en kosten op zijn pad, omdat zijn broer die hij al jaren niet had gezien overleden is en hem met de brokken laat zitten.

Ik kan de zaak helaas niet mooier voor hem maken, dit is nu typisch een geval waarin het erfrecht mensen opzadelt met een erfenis die ze niet willen hebben.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer