Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.

De persoon die dan wordt aangewezen als gevolmachtigde moet er wel voor zorgen dat hij of zij zorgvuldig handelt bij de uitoefening van de taken als gevolmachtigde, zelfs als hij vreemde instructies krijgt.

Laatst kwam dat in een bijzondere procedure bij de rechter nog eens naar voren, met vervelende gevolgen voor de gevolmachtigde.
Wat was het geval? Een oudere dame had haar neef aangewezen als gevolmachtigde. Deze neef had op verzoek van zijn tante een groot bedrag in contanten opgenomen en bij hem thuis bewaard in een kluis. Tante vertrouwde de banken namelijk niet meer door de kredietcrisis. U raadt het al: er werd ingebroken en de kluis met meer dan tweehonderdduizend euro was verdwenen.

De uitspraak vermeldt niet of de schok van het verdwijnen van het geld eraan bijgedragen heeft, maar de oudere dame kwam te overlijden. Haar erfgenamen kwamen er achter dat het bedrag verdwenen was en stelden de neef aansprakelijk.

De neef stelt in de procedure dat hij het vervelend vindt dat het geld verdwenen is, maar dat hij zich niet aansprakelijk acht, immers hij had gehandeld op verzoek van zijn tante en had het bedrag keurig in een kluis gedaan.

Het hof oordeelde echter anders en vond dat de neef al het verdwenen geld aan de nalatenschap van tante moest vergoeden.
Volgens het hof was de neef namelijk in zijn zorgplicht richting zijn tante tekort geschoten, door het geld thuis te bewaren in een kleine kluis die niet ingemetseld was. Het thuis bewaren van een zo groot bedrag op die manier brengt volgens het hof een te groot risico op diefstal met zich mee. De neef kon zich dus niet beroepen op overmacht en moest de erfgenamen de schade vergoeden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer