Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.

De persoon die dan wordt aangewezen als gevolmachtigde moet er wel voor zorgen dat hij of zij zorgvuldig handelt bij de uitoefening van de taken als gevolmachtigde, zelfs als hij vreemde instructies krijgt.

Laatst kwam dat in een bijzondere procedure bij de rechter nog eens naar voren, met vervelende gevolgen voor de gevolmachtigde.
Wat was het geval? Een oudere dame had haar neef aangewezen als gevolmachtigde. Deze neef had op verzoek van zijn tante een groot bedrag in contanten opgenomen en bij hem thuis bewaard in een kluis. Tante vertrouwde de banken namelijk niet meer door de kredietcrisis. U raadt het al: er werd ingebroken en de kluis met meer dan tweehonderdduizend euro was verdwenen.

De uitspraak vermeldt niet of de schok van het verdwijnen van het geld eraan bijgedragen heeft, maar de oudere dame kwam te overlijden. Haar erfgenamen kwamen er achter dat het bedrag verdwenen was en stelden de neef aansprakelijk.

De neef stelt in de procedure dat hij het vervelend vindt dat het geld verdwenen is, maar dat hij zich niet aansprakelijk acht, immers hij had gehandeld op verzoek van zijn tante en had het bedrag keurig in een kluis gedaan.

Het hof oordeelde echter anders en vond dat de neef al het verdwenen geld aan de nalatenschap van tante moest vergoeden.
Volgens het hof was de neef namelijk in zijn zorgplicht richting zijn tante tekort geschoten, door het geld thuis te bewaren in een kleine kluis die niet ingemetseld was. Het thuis bewaren van een zo groot bedrag op die manier brengt volgens het hof een te groot risico op diefstal met zich mee. De neef kon zich dus niet beroepen op overmacht en moest de erfgenamen de schade vergoeden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

  Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling.
  d.d. 02-03-2018

 • Wie regelt welke akte?

  Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.
  d.d. 05-02-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament.
  d.d. 12-01-2018

 • Wanneer moet een levenstestament werken/in gaan?

  Het levenstestament wordt steeds populairder. Wel moet men goed nadenken bij het opstellen ervan over de vraag wanneer deze volmacht van toepassing moet zijn.
  d.d. 18-12-2017

 • Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

  Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende. Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen.
  d.d. 8-12-2017

 • Lang(st) leven de schuld

  Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.
  Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was.
  d.d. 24-11-2017

 • Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

  Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen.
  d.d. 17-11-2017

 • Geen groot vermogen, toch een testament gemaakt.

  Ik kreeg een mevrouw op bespreking, haar oude buurvrouw was overleden...
  d.d. 27-10-2017

 • Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.
  d.d. 11-09-2017

 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

  Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.
  d.d. 28-08-2017

 • Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen.
  d.d. 22-08-2017

 • Wat te doen met de antieke kast?

  Wat moet er gebeuren als u bepaalde spullen aan bepaalde personen na wil laten, terwijl daarnaast deze mensen niet de rest van het vermogen moeten krijgen?
  d.d. 20-07-2017

 • Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

  Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van € 100.000,- vrij van schenkbelasting.
  d.d. 13-07-2017

 • Minimale rente bij schenken op papier

  Wat is een schenking op papier?
  Bij een schenking op papier schenken bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag, maar wel met de kanttekening dat de kinderen niet fysiek geld ontvangen.
  d.d. 30-06-2017

 • Testamenten uitleggen, het blijft linke soep

  Als ik mensen vraag of hun testament goed is geregeld, zeggen ze vaak schoorvoetend dat dit geregeld is toen hun kinderen werden geboren. Die kinderen wonen dan inmiddels al op zichzelf en hebben zelf weer kinderen.
  d.d. 06-06-2017