De ‘bijna ex’ was toch erfgenaam

Het leven is onvoorspelbaar. Soms gebeuren er dingen die men niet had verwacht en kan er door puur toeval een ongewenste situatie ontstaan. Zo was er een echtpaar, man en vrouw, met twee gezamenlijke kinderen. Een zoon en een dochter.
De man en de vrouw hadden allebei een ‘langstlevende’ testament. Vader kwam als eerste te overlijden. Door de werking van het langstlevende testament verkreeg moeder alle eigendommen en kregen de twee kinderen een vordering op moeder ter grootte van de waarde van hun erfdeel. Zij hielden hun erfdeel dus tegoed, totdat moeder als laatste zou komen te overlijden.

Door het langstlevende testament kan moeder voortleven zonder de kinderen te hoeven uitbetalen, maar worden de kinderen niet vergeten. Zij houden namelijk hun kindsdeel tegoed.
Deze ‘langstlevende’ regeling is tegenwoordig ook standaard in de Nederlandse wet geregeld voor mensen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Als zij geen testament hebben gemaakt geldt dus toch een ‘langstlevende’ regeling. Is er wel een testament gemaakt, dan gaat de regeling in het testament boven de wettelijke ‘langstlevende’ regeling.

In dit geval kwam de dochter later onverwachts om het leven door een auto ongeluk. De dochter had zelf geen testament gemaakt. Zij was op dat moment in een echtscheidingsprocedure verwikkeld met haar ‘bijna ex-man’. De echtscheiding was op dat moment nog niet uitgesproken. Zij en haar man waren op dat moment dus nog steeds gehuwd. Daardoor was haar man nog steeds haar enige erfgenaam terwijl hun relatie eigenlijk al was geëindigd.

Daarna kwam moeder te overlijden. De zoon dacht dat hij nu als enig overblijvende erfgenaam van moeder alles zou erven. Hij was echter vergeten dat de dochter nog een kindsdeel tegoed had vanwege het overlijden van haar vader. Na het overlijden van moeder meldde de man van de dochter zich bij de zoon. Hij kwam nu dit kindsdeel opeisen. Als enig erfgenaam van de dochter had hij namelijk ook het kindsdeel geërfd dat de dochter nog tegoed had uit de nalatenschap van haar vader. Dit was dubbel zuur. De bijna ex-man erfde zo het vermogen van de dochter én ook een gedeelte van de erfenis van vader.

Als de dochter een testament had gemaakt, dan had zij dit kunnen voorkomen. In testamenten wordt meestal bepaald dat echtparen alleen van elkaar erven als er géén echtscheidingsprocedure is gestart. De ‘bijna ex-man’ zou dan geen erfgenaam zijn geweest.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer