De akte was gelukkig op tijd getekend

Als een huis in eigendom wordt overgedragen dan gebeurt dat in Nederland altijd via de notaris. Er wordt een akte van levering opgesteld, welke door de verkoper en de koper bij de notaris moet worden ondertekend. De notaris vermeldt in de akte van levering het tijdstip waarop de akte door partijen is ondertekend. Wij krijgen vaak de vraag of dat tijdstip nu echt zo veel uitmaakt.

Het tijdstip is van belang om meerdere redenen. Op het moment van ondertekenen van de akte treden er allerlei rechtsgevolgen in werking. Een belangrijk gevolg is dat het huis vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper komt. Als er op de dag van de eigendomsoverdracht schade ontstaat aan het huis, dan bepaalt het tijdstip van overdracht voor wie zijn risico deze schade komt.

Zo was er een geval waarbij er op de dag van de eigendomsoverdracht brand ontstond in de woning als gevolg van vuurwerk. De dader was niet te achterhalen.
De vraag was nu of deze schade voor rekening van de verkoper of de koper zou komen. Als de schade voor rekening van de verkoper kwam dan zou de verkoper zijn verzekering moeten aanspreken. Als de schade voor rekening van de koper kwam dan biedt de verzekering van de verkoper geen dekking meer en moet de koper zijn verzekering aanspreken.

Nu bleek ook nog eens dat de verkoper zijn brand- en opstalverzekering te vroeg had opgezegd! Op de dag van de eigendomsoverdracht was de verzekering al beëindigd en was het huis niet meer verzekerd. De verkoper kon zijn verzekering dus niet meer aanspreken.
Gelukkig kon worden vastgesteld dat de brand was ontstaan ná het tekenen van de akte bij de notaris. Hierdoor was de woning voor risico van de koper gekomen en werd de schade gedekt door de brand- en opstalverzekering van de koper. De verkoper kwam uiteindelijk met de schrik vrij.
 

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer