De legitieme portie van het kind

Voor veel notarissen is het een doorn in het oog: de legitieme portie van een kind in het erfrecht.
De legitieme portie is het minimale gedeelte van de nalatenschap van een ouder, waar een kind aanspraak op kan maken.
Als een kind is onterfd, of minder erft dan zijn legitieme portie, dan kan een kind hier een beroep op doen. Wanneer het kind de legitieme portie wil opeisen moet hij dit binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder doen, anders vervalt het recht op de legitieme portie.

Het recht op de legitieme portie kan niet worden uitgesloten. Gelukkig kan tegenwoordig wel worden geregeld dat de legitieme portie pas hoeft te worden uitbetaald nadat de langstlevende partner is overleden. Dit kan in een testament worden vastgelegd en voor bepaalde situaties is dit al in de wet bepaald.

Onterven gebeurt meestal niet zomaar. Het is een moeilijke beslissing voor een ouder om een eigen kind te onterven. Vaak is daar veel leed aan voorafgegaan. De wet houdt echter geen rekening met familieomstandigheden. Het onterfde kind behoudt tóch het recht op de legitieme portie.

De gedachte dat de erfenis altijd naar de (eigen) kinderen moet gaan stamt nog uit het Romeinse recht. Tegenwoordig zit de samenleving heel anders in elkaar. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het vermogen altijd naar de kinderen moet gaan.

Onlangs heeft de minister voor Rechtsbescherming aangekondigd dat er een wetsvoorstel zal worden ingediend. Voor minderjarige erfgenamen gaat mogelijk een langere termijn gelden waarin zij de legitieme portie nog kunnen opeisen. Het lijkt er dus op dat de legitieme portie voorlopig nog niet uit de wet zal verdwijnen.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen, Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer