De uitsluitingsclausule (de koude kant krijgt niks) en de praktijk

Zoals ik al eerder heb geschreven betekent de uitsluitingsclausule die opgenomen wordt in een testament of in een schenkingsovereenkomst dat wat geërfd/geschonken wordt niet in de gemeenschap van goederen valt waarin de erfgenaam/begiftigde is gehuwd. Dit vermogen blijft dan privé van degene die het krijgt en hoeft bij een eventuele echtscheiding niet gedeeld te worden met de partner.

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent dat erfenissen en schenkingen die worden ontvangen door iemand die vanaf 1 januari 2018 in het huwelijk is getreden privé zijn van degene die het ontvangt en derhalve niet in de gemeenschap van goederen vallen zodat bij een echtscheiding deze erfenissen/schenkingen niet hoeven te worden gedeeld met de partner.

Van belang is en blijft dat degene die erft of een schenking heeft ontvangen deze gelden op een eigen rekening laat storten. Dus niet op een en/of rekening. Het gaat er namelijk om dat bij een echtscheiding/einde samenwoning kan worden nagegaan wat er met deze gelden is gebeurd. Waaraan zijn deze gelden besteed? Indien deze gelden op een gemeenschappelijke rekening zijn gestort is het moeilijk om dit na te gaan.
Staan deze gelden op een privérekening, dan kan achteraf altijd worden nagegaan waaraan deze gelden zijn besteed. Stel een van de partners heeft een schenking ontvangen van zijn ouders van € 25.000,- voor de verbouwing van de woning. Als deze gelden op de privérekening van de begiftigde zijn gestort en vervolgens aangetoond wordt dat daarmee de kosten van de verbouwing zijn betaald, dan is dit een privé investering die later bij de echtscheiding kan worden teruggevorderd. Stel dat na de echtscheiding het huis wordt verkocht, dan krijgt de begiftigde eerst zijn investering terug en wordt de rest tussen de partners verdeeld. Leg bovendien schriftelijk vast tussen de partners dat deze investering in de woning is gedaan en dat dit bedrag bij het einde van het huwelijk/relatie eerst wordt terugbetaald aan de begiftigde en dat de rest 50/50 wordt verdeeld. Stel dat na de verkoop van de woning te weinig geld overblijft om de volledige kosten van de verbouwing terug te betalen, dan kan de begiftigde de helft van de restantschuld nog terugvorderen op het privévermogen van de andere partner.

Het vorenstaande is niet alleen van belang voor gehuwden maar ook voor samenwoners.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018