De uitsluitingsclausule (de koude kant krijgt niks) en de praktijk

Zoals ik al eerder heb geschreven betekent de uitsluitingsclausule die opgenomen wordt in een testament of in een schenkingsovereenkomst dat wat geërfd/geschonken wordt niet in de gemeenschap van goederen valt waarin de erfgenaam/begiftigde is gehuwd. Dit vermogen blijft dan privé van degene die het krijgt en hoeft bij een eventuele echtscheiding niet gedeeld te worden met de partner.

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent dat erfenissen en schenkingen die worden ontvangen door iemand die vanaf 1 januari 2018 in het huwelijk is getreden privé zijn van degene die het ontvangt en derhalve niet in de gemeenschap van goederen vallen zodat bij een echtscheiding deze erfenissen/schenkingen niet hoeven te worden gedeeld met de partner.

Van belang is en blijft dat degene die erft of een schenking heeft ontvangen deze gelden op een eigen rekening laat storten. Dus niet op een en/of rekening. Het gaat er namelijk om dat bij een echtscheiding/einde samenwoning kan worden nagegaan wat er met deze gelden is gebeurd. Waaraan zijn deze gelden besteed? Indien deze gelden op een gemeenschappelijke rekening zijn gestort is het moeilijk om dit na te gaan.
Staan deze gelden op een privérekening, dan kan achteraf altijd worden nagegaan waaraan deze gelden zijn besteed. Stel een van de partners heeft een schenking ontvangen van zijn ouders van € 25.000,- voor de verbouwing van de woning. Als deze gelden op de privérekening van de begiftigde zijn gestort en vervolgens aangetoond wordt dat daarmee de kosten van de verbouwing zijn betaald, dan is dit een privé investering die later bij de echtscheiding kan worden teruggevorderd. Stel dat na de echtscheiding het huis wordt verkocht, dan krijgt de begiftigde eerst zijn investering terug en wordt de rest tussen de partners verdeeld. Leg bovendien schriftelijk vast tussen de partners dat deze investering in de woning is gedaan en dat dit bedrag bij het einde van het huwelijk/relatie eerst wordt terugbetaald aan de begiftigde en dat de rest 50/50 wordt verdeeld. Stel dat na de verkoop van de woning te weinig geld overblijft om de volledige kosten van de verbouwing terug te betalen, dan kan de begiftigde de helft van de restantschuld nog terugvorderen op het privévermogen van de andere partner.

Het vorenstaande is niet alleen van belang voor gehuwden maar ook voor samenwoners.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer