De verklaring van erfrecht, nuttig of noodzakelijk kwaad?

Nadat iemand is overleden, krijgen de erfgenamen nog wel eens met de notaris te maken.

Meestal omdat er wordt gevraagd om een verklaring van erfrecht.  Vaak is het de bank die om een dergelijke verklaring vraagt. Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte akte waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn en wie er over de nalatenschap (waaronder de eigen woning of de banktegoeden) mag beschikken. De erfgenamen vinden vaak dat de bank maar moeilijk doet. Als we er echter even over nadenken is het misschien (ook) wel te begrijpen dat de bank zeker wil weten dat alleen de daartoe gerechtigde personen over een bankrekening mogen beschikken. De overledene kan in zijn testament namelijk andere erfgenamen aanwijzen.

Als het saldo van de bankrekening onder bepaalde door de bank vastgestelde bedragen blijft of als er een langstlevende echtgenoot is, is een verklaring van erfrecht vaak niet nodig.

Toch kan het goed zijn om ook dan eens te kijken of een bezoek aan de notaris niet handig is, bijvoorbeeld om de erfgenamen, en de betrokken kinderen te informeren over de inhoud van het testament en over wat er verder bij het afwikkelen van de nalatenschap naar voren komt. Ook kan er dan gekeken worden naar de fiscale gevolgen van een overlijden, zoals de erfbelasting, of de woning op naam van de langstlevende moet worden gesteld en of er goed wordt vastgelegd waar de erfgenamen recht op hebben. Hiervoor kunt u denken aan een termijn van zes tot acht weken na het overlijden.

Kortom: vaak is een bezoek aan de notaris toch wel aan te raden. U weet dan in elk geval beter wat er zoal op u af komt na het overlijden van uw naaste.

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer