Denk aan uw pensioen

Vast en zeker heeft u wel eens ergens de kreet gehoord of gelezen: “Denk om uw pensioen.” Men doelt dan meestal op een aanvulling op het ouderdomspensioen.
Er is echter ook nog partnerpensioen dat opgebouwd wordt om aan uw partner toe te laten komen als u bent overleden.

Mensen die gehuwd zijn of geregistreerd zijn als partner, zijn als langstlevende meestal automatisch gerechtigd tot het opgebouwde partnerpensioen. Ongehuwd samenwonenden zijn dat niet automatisch maar kunnen hun pensioenfonds verzoeken om het opgebouwde partnerpensioen na hun overlijden aan hun partner uit te keren.

Bijna alle pensioenfondsen eisen daarvoor een notarieel samenlevingscontract. Maar dat is niet voldoende! Het pensioenfonds moet ook officieel op de hoogte worden gesteld dat iemand een partner heeft die is aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen. Vaak wil het pensioenfonds ook een exemplaar van het samenlevingscontract. Soms gelden er ook extra eisen, u kunt daarvoor het beste even contact opnemen met uw pensioenfonds.

Dat doorgeven wordt echter nog wel eens vergeten! En dat levert risico’s op als iemand overlijdt en de langstlevende denkt recht te hebben op het pensioen.

Dat bleek ook zo te zijn bij de mensen die laatst bij mij waren. Ze hadden inmiddels twee kinderen en wilden hun testamenten aanpassen. Bij de afspraak liepen we ook even het eerder opgestelde samenlevingscontract door, dat overigens nog gewoon in orde was.

Ik vroeg hen of ze elkaar ook hadden aangemeld bij hun pensioenfonds.
Toen bleef het even stil aan de andere kant van de tafel, ze hadden daar niet meer aan gedacht. Op zich was dat nu (nog) geen probleem omdat er meestal geen termijn is waarbinnen zoiets moet zijn doorgegeven.

Toch had dit heel vervelend af kunnen lopen bij het overlijden van een van hen omdat dan de ander waarschijnlijk bot had gevangen bij het pensioenfonds.

Controleer eventueel dus even of u uw partner wel bij het pensioenfonds heeft aangemeld (en andersom), dat kan een hoop problemen besparen.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer