Die koopakte maken we zelf wel

De verkoop van een woning begint met de koopovereenkomst (de koopakte). Door het tekenen van de koopakte ontstaan allerlei rechten en plichten, bijvoorbeeld het recht van de koper op levering van de woning en het recht van de verkoper op betaling van de koopprijs.
Meestal wordt de koopakte opgesteld door de makelaar die de verkoop van het huis regelt.

Het gebeurt ook dat een woning zonder tussenkomst van een makelaar wordt verkocht, bijvoorbeeld aan een familielid. Om kosten te besparen downloaden mensen dan een standaard koopcontract van internet en vullen deze zelf in.
In de praktijk merken wij dat dit vaak misgaat. Mensen hebben geen idee wat er nou eigenlijk in de koopakte staat en er worden zelfs afspraken vastgelegd die niet eens kunnen worden nagekomen.

Zo was er een situatie waarbij een tante haar huis aan een neef had verkocht. Zij hadden afgesproken dat tante zo lang als ze wil in het achterste deel van het huis mocht blijven wonen. Deze afspraak had echter grote gevolgen.
De neef ging naar de bank, maar die wilde geen lening verstrekken omdat tante er zou blijven wonen. De neef kreeg daardoor ook geen hypotheekrenteaftrek.

Omdat de neef de afgesproken koopprijs niet kon betalen wilde hij van de koop afzien. Er was echter geen ontbindende voorwaarde van financiering opgenomen. In het standaardcontract stond wel een boeteclausule. De neef werd dus geen eigenaar en moest aan tante een boete betalen. Het gevolg was een grote familieruzie.

Laat de koopakte dus altijd opstellen door een deskundige. De notaris kan ook voor u de koopakte opstellen. Zo weet u zeker dat alles goed wordt vastgelegd.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer