"Die oude papieren hebben we weggegooid."

Iedereen kent wel het 'langstlevende' testament. Wanneer de eerste ouder komt te overlijden erft de langstlevende ouder alle bezittingen. De langstlevende blijft het kindsdeel schuldig aan de kinderen.

Er kan veel tijd verstrijken voordat de laatste van de ouders komt te overlijden. De gezinssituatie kan dan helemaal anders zijn.
Zo was er een gezin (man, vrouw, twee kinderen) waarbij de man (A) in 1993 overleed. De vrouw was later hertrouwd met een man (B) die drie kinderen had. In 2004 overleed deze man en bleef de vrouw weer als langstlevende achter. De vrouw overleed in 2017.

De waarde van de kindsdelen was in 1993 en 2004 nooit vastgelegd en moest alsnog worden berekend. Dit waren nu schulden van de vrouw aan de kinderen.
De administratie was echter bij de diverse verhuizingen weggegooid. Bankgegevens uit 1993 en 2004 konden niet meer worden opgevraagd. De waarde van het huis in die jaren was niet bekend. Ook de belastingdienst had geen gegevens meer.
Door gebrek aan bewijs moesten de kinderen van A en de kinderen van B de erfdelen schatten. Zij werden het niet eens over de waarde en stonden lijnrecht tegenover elkaar. Ze zijn nu nog steeds bezig met hun advocaten.

U ziet dus dat het verstandig is om 'oude papieren' toch goed te bewaren. Dit kan ook digitaal. Zorg dan wel voor een back-up.
Het zou nog beter zijn geweest als de waarde van de kindsdelen in 1993 en 2004 was vastgesteld in een notariële akte. Discussie had dan geheel voorkomen kunnen worden.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer