Een flinke tegenvaller

In het notarisberoep probeer je altijd voor iedere situatie een oplossing te bedenken. Soms lukt dat helaas niet.

Ook de vrouw aan mijn tafel kan ik niet helpen met wat ze wil. Ze is sinds haar 53e weduwe en heeft nu (vier jaar na het overlijden van haar man) nieuw geluk gevonden bij een meneer van haar leeftijd.

Mevrouw woont in een eigen huis met een mooie overwaarde, ze heeft een redelijke buffer op haar spaarrekening en drie kinderen die niet erg staan te springen bij de gedachte aan een nieuwe stiefvader.

De gemoederen lopen zo hoog op dat mevrouw vreest dat als zij overlijdt, haar kinderen haar nieuwe partner, die inmiddels is ingetrokken uit huis zullen gooien. Ze wil in een testament vastleggen dat haar partner alles van haar erft.

Op zich mag mevrouw natuurlijk een dergelijk testament maken, er schuilt echter een lelijke adder onder het gras.

Bij het overlijden van meneer heeft mevrouw als langstlevende alles geërfd, de drie kinderen hebben een vordering op moeder gekregen. Deze vordering is opeisbaar als mevrouw komt te overlijden. Er moet dan nog € 120.000,-- worden betaald aan de kinderen. Dat vermogen zit in het huis, dus dat moet verkocht worden om de kinderen uit te kunnen keren.

Mevrouw vraagt of ze dan misschien met meneer moet trouwen, dat maakt helaas geen verschil, sterker nog, dat kan met zich mee brengen dat de kinderen al eerder aankloppen voor hun erfdeel. Dan zouden er in ieder geval huwelijkse voorwaarden opgemaakt moeten worden.

Mevrouw vindt het oneerlijk, het is toch zeker haar vermogen? Daar heb ik begrip voor maar ik kan niet anders dan haar vertellen dat de wetgever in het erfrecht ook oog heeft voor de rechten van de kinderen en dat die rechten hier tegenstrijdig zijn aan die van haar.

De enige oplossing is met de kinderen om de tafel om met zijn allen nadere afspraken te maken die inhouden dat als zij overlijdt, de kinderen wachten met het innen van de vordering totdat de nieuwe partner het huis verlaat. Daar heeft mevrouw voorlopig een hard hoofd in.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer