Een onbegrepen artikel

Het is 1930: Fred en Wilma zijn gehuwd en hebben een eigen huis. Het huwelijk is niet echt goed, mede door de gewoonte van Fred om meer te drinken dan goed voor hem (en Wilma) is.

Ze wonen in een klein eigen huis dat (zoals in die tijd gewoon was) op naam van Fred staat. En dan komt Fred thuis en vertelt aan Wilma dat hij het huis heeft verkocht en dat het gezin er binnen twee weken uit moet. Wilma heeft geen poot om op te staan.

Deze situatie is in het verleden regelmatig voorgekomen, zodat de wetgever hiertegen op wilde treden en artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingevoerd.

Hierdoor heeft een echtgeno(o)t(e) de toestemming nodig van de andere echtgeno(o)t(e) voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld bij het doen van grote schenkingen, de verkoop van de woning of het vestigen van een hypotheek op de woning. Zonder de toestemming kan de handeling worden teruggedraaid.

Tegenwoordig staan huizen vaak op beide namen van gehuwden en is artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek wat op de achtergrond geraakt.
Toch hebben we er nog regelmatig mee te maken.

Men zegt dan vaak tegen mij: “Maar ik heb huwelijkse voorwaarden, het pand is van mij alleen!”.
Dat maakt geen verschil, huwelijkse voorwaarden zijn niet van invloed op het al dan niet nodig zijn van toestemming.

Ook hoor ik wel eens: “Mijn man heeft daar nooit gewoond!”. Op zich wil ik dat best geloven, maar dat kan ik meestal niet verifiëren. Ook wordt een nieuwe woning vaak na de aankoop door de koper bezwaard met een hypotheek. De notaris moet dan de bank garanderen dat er een onvoorwaardelijke eigendom is bij de koper. Dat kan niet als er mogelijk nog een echtgenoot of echtgenote is die de overdracht terug kan draaien.

Vandaar dat de notaris het zekere voor het onzekere neemt en de toestemming vraagt. In de meeste gevallen wordt deze trouwens ook graag verleend en vindt de toestemming gevende echtgeno(o)t(e) het vaak juist leuk om er bij betrokken te zijn.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.
 

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer