Een redelijke uitleg van de rampenclausule

Wat betekent de rampenclausule in het erfrecht?
Man en vrouw, gehuwd, zonder kinderen, komen kort na elkaar te overlijden. Ze hebben geen testament gemaakt.
Stel, de man is de langstlevende, ook al is dit maar 5 minuten, wat ook kan worden vastgesteld, dan gaat de hele erfenis naar de familie van de man. Wie zijn dat? Ouders, broers/zusters, danwel kinderen van vóóroverleden broers en zusters. Meestal is het niet gewenst dat de hele erfenis naar één familie gaat.
In de testamenten die wij maken nemen wij dan meestal de rampenclausule op. Een dergelijke clausule houdt in dat in zo'n geval de helft van de erfenis naar de familie van de man gaat en de andere helft naar de familie van de vrouw.
Soms willen cliënten ook iets anders regelen, omdat bijvoorbeeld de familieverhoudingen met één of meer personen niet meer zo goed zijn.

Onlangs moest de rechter over het navolgende oordelen.
Man en vrouw kwamen tijdens hun huwelijksreis zeer kort na elkaar te overlijden door voedselvergiftiging. Zij hadden geen testament gemaakt. De man kwam als laatste te overlijden.
Er ontstond onenigheid tussen de families van de man en de vrouw over wie nu erfgenaam was. De familie van de man stelde dat zij op grond van de wet de enige erfgenamen waren.
De familie van de vrouw stelde zich op het standpunt dat dit niet redelijk was en dat het zonder meer de wens van de man en vrouw zou zijn geweest dat in zo'n geval de nalatenschap tussen beide families zou worden verdeeld.
Eigenlijk vond de familie van de man dit laatste ook, maar zij waren bang voor de eventuele fiscale consequenties daarvan.
De rechter hakte de knoop door en oordeelde dat op grond van de redelijkheid en billijkheid de helft van de nalatenschap aan de familie van de man toekwam en de andere helft aan de familie van de vrouw.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Liefde maakt blind!

  Onlangs moest de rechter over het volgende oordelen. Man en vrouw traden in het huwelijk en hadden vooraf huwelijkse voorwaarden gemaakt.
  d.d. 17-05-2019

 • Een redelijke uitleg van de rampenclausule

  Wat betekent de rampenclausule in het erfrecht?
  d.d. 29-04-2019

 • Wel of niet getekend, dat is de vraag!

  Sommige cliënten blijven langer in je gedachten dan anderen. Helaas vaak omdat hun situatie zo droevig was.
  d.d. 22-04-2019

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018