Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

Zoals ik eerder schreef, is sinds 2003 wettelijk geregeld dat bij overlijden van een van de ouders, de langstlevende alle goederen in eigendom verkrijgt en op papier een schuld heeft aan ieder van de kinderen ter grootte van een kindsdeel.

In het testament nemen wij op dat de kindsdelen opeisbaar zijn indien de langstlevende definitief wordt opgenomen in een zorginstelling. Meestal vindt men het toch prettiger dat het opgebouwde vermogen bij de kinderen terecht komt.

Op papier heeft de langstlevende dus aan ieder van de kinderen een schuld, die kan worden verhoogd met een samengestelde rente, variërend van 0% tot 6% (rente op rente). Dit houdt in dat die schuld op papier elk jaar hoger kan worden. Na overlijden van de eerste ouder, moeten de langstlevende en de kinderen binnen acht maanden een rente vaststellen. Voor welke rente gekozen moet gaan worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie (leeftijd, geestelijke gezondheid, etc).

Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling. In dit specifieke geval hebben wij toen geadviseerd de rente op de kindsdelen vast te stellen op 0%. Fiscaal betekent dit dan, dat de langstlevende over deze vorderingen het vruchtgebruik heeft en daardoor de kinderen minder erfbelasting verschuldigd waren, omdat de waarde van dit "fictieve vruchtgebruik" in mindering wordt gebracht op het kindsdeel. Gelukkig had in dit geval mijn cliënte tijdig, voordat ze dement werd, een levenstestament gemaakt, inhoudende dat, indien zij wilsonbekwaam zou worden, de kinderen bevoegd waren om namens haar schenkingen te doen aan zichzelf en/of kindsdelen uit te keren.
Toen cliënte uiteindelijk werd opgenomen in de zorginstelling, konden de kinderen overgaan tot uitkering van de kindsdelen van hun overleden vader.
Doordat in het testament was opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn na opname in de zorginstelling, eindigde het vruchtgebruik van cliënte, zodat de waarde daarvan belastingvrij aanwast bij de erfdelen van de kinderen.

Uiteindelijk werd hiermee een fiscaal voordeel bereikt van ongeveer € 3.000,- per kind.
Doordat er tevens een levenstestament was konden de kinderen, zonder tussenkomst van de kantonrechter de zaken zelf regelen en de regie in eigen hand houden.

Kortom: laat u goed informeren over uw persoonlijke situatie; u kunt hiermee de nodige voordelen behalen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

  Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling.
  d.d. 02-03-2018

 • Wie regelt welke akte?

  Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.
  d.d. 05-02-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament.
  d.d. 12-01-2018

 • Wanneer moet een levenstestament werken/in gaan?

  Het levenstestament wordt steeds populairder. Wel moet men goed nadenken bij het opstellen ervan over de vraag wanneer deze volmacht van toepassing moet zijn.
  d.d. 18-12-2017

 • Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

  Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende. Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen.
  d.d. 8-12-2017

 • Lang(st) leven de schuld

  Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.
  Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was.
  d.d. 24-11-2017

 • Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

  Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen.
  d.d. 17-11-2017

 • Geen groot vermogen, toch een testament gemaakt.

  Ik kreeg een mevrouw op bespreking, haar oude buurvrouw was overleden...
  d.d. 27-10-2017

 • Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.
  d.d. 11-09-2017

 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

  Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.
  d.d. 28-08-2017

 • Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen.
  d.d. 22-08-2017

 • Wat te doen met de antieke kast?

  Wat moet er gebeuren als u bepaalde spullen aan bepaalde personen na wil laten, terwijl daarnaast deze mensen niet de rest van het vermogen moeten krijgen?
  d.d. 20-07-2017

 • Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

  Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van € 100.000,- vrij van schenkbelasting.
  d.d. 13-07-2017

 • Minimale rente bij schenken op papier

  Wat is een schenking op papier?
  Bij een schenking op papier schenken bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag, maar wel met de kanttekening dat de kinderen niet fysiek geld ontvangen.
  d.d. 30-06-2017

 • Testamenten uitleggen, het blijft linke soep

  Als ik mensen vraag of hun testament goed is geregeld, zeggen ze vaak schoorvoetend dat dit geregeld is toen hun kinderen werden geboren. Die kinderen wonen dan inmiddels al op zichzelf en hebben zelf weer kinderen.
  d.d. 06-06-2017