Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

Zoals ik eerder schreef, is sinds 2003 wettelijk geregeld dat bij overlijden van een van de ouders, de langstlevende alle goederen in eigendom verkrijgt en op papier een schuld heeft aan ieder van de kinderen ter grootte van een kindsdeel.

In het testament nemen wij op dat de kindsdelen opeisbaar zijn indien de langstlevende definitief wordt opgenomen in een zorginstelling. Meestal vindt men het toch prettiger dat het opgebouwde vermogen bij de kinderen terecht komt.

Op papier heeft de langstlevende dus aan ieder van de kinderen een schuld, die kan worden verhoogd met een samengestelde rente, variërend van 0% tot 6% (rente op rente). Dit houdt in dat die schuld op papier elk jaar hoger kan worden. Na overlijden van de eerste ouder, moeten de langstlevende en de kinderen binnen acht maanden een rente vaststellen. Voor welke rente gekozen moet gaan worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie (leeftijd, geestelijke gezondheid, etc).

Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling. In dit specifieke geval hebben wij toen geadviseerd de rente op de kindsdelen vast te stellen op 0%. Fiscaal betekent dit dan, dat de langstlevende over deze vorderingen het vruchtgebruik heeft en daardoor de kinderen minder erfbelasting verschuldigd waren, omdat de waarde van dit "fictieve vruchtgebruik" in mindering wordt gebracht op het kindsdeel. Gelukkig had in dit geval mijn cliënte tijdig, voordat ze dement werd, een levenstestament gemaakt, inhoudende dat, indien zij wilsonbekwaam zou worden, de kinderen bevoegd waren om namens haar schenkingen te doen aan zichzelf en/of kindsdelen uit te keren.
Toen cliënte uiteindelijk werd opgenomen in de zorginstelling, konden de kinderen overgaan tot uitkering van de kindsdelen van hun overleden vader.
Doordat in het testament was opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn na opname in de zorginstelling, eindigde het vruchtgebruik van cliënte, zodat de waarde daarvan belastingvrij aanwast bij de erfdelen van de kinderen.

Uiteindelijk werd hiermee een fiscaal voordeel bereikt van ongeveer € 3.000,- per kind.
Doordat er tevens een levenstestament was konden de kinderen, zonder tussenkomst van de kantonrechter de zaken zelf regelen en de regie in eigen hand houden.

Kortom: laat u goed informeren over uw persoonlijke situatie; u kunt hiermee de nodige voordelen behalen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018