Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

Zoals ik eerder schreef, is sinds 2003 wettelijk geregeld dat bij overlijden van een van de ouders, de langstlevende alle goederen in eigendom verkrijgt en op papier een schuld heeft aan ieder van de kinderen ter grootte van een kindsdeel.

In het testament nemen wij op dat de kindsdelen opeisbaar zijn indien de langstlevende definitief wordt opgenomen in een zorginstelling. Meestal vindt men het toch prettiger dat het opgebouwde vermogen bij de kinderen terecht komt.

Op papier heeft de langstlevende dus aan ieder van de kinderen een schuld, die kan worden verhoogd met een samengestelde rente, variërend van 0% tot 6% (rente op rente). Dit houdt in dat die schuld op papier elk jaar hoger kan worden. Na overlijden van de eerste ouder, moeten de langstlevende en de kinderen binnen acht maanden een rente vaststellen. Voor welke rente gekozen moet gaan worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie (leeftijd, geestelijke gezondheid, etc).

Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling. In dit specifieke geval hebben wij toen geadviseerd de rente op de kindsdelen vast te stellen op 0%. Fiscaal betekent dit dan, dat de langstlevende over deze vorderingen het vruchtgebruik heeft en daardoor de kinderen minder erfbelasting verschuldigd waren, omdat de waarde van dit "fictieve vruchtgebruik" in mindering wordt gebracht op het kindsdeel. Gelukkig had in dit geval mijn cliënte tijdig, voordat ze dement werd, een levenstestament gemaakt, inhoudende dat, indien zij wilsonbekwaam zou worden, de kinderen bevoegd waren om namens haar schenkingen te doen aan zichzelf en/of kindsdelen uit te keren.
Toen cliënte uiteindelijk werd opgenomen in de zorginstelling, konden de kinderen overgaan tot uitkering van de kindsdelen van hun overleden vader.
Doordat in het testament was opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn na opname in de zorginstelling, eindigde het vruchtgebruik van cliënte, zodat de waarde daarvan belastingvrij aanwast bij de erfdelen van de kinderen.

Uiteindelijk werd hiermee een fiscaal voordeel bereikt van ongeveer € 3.000,- per kind.
Doordat er tevens een levenstestament was konden de kinderen, zonder tussenkomst van de kantonrechter de zaken zelf regelen en de regie in eigen hand houden.

Kortom: laat u goed informeren over uw persoonlijke situatie; u kunt hiermee de nodige voordelen behalen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer