Géén overdrachtsbelasting voor starters; Beleggers zijn duurder uit.

Het kabinet heeft voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren voor starters op de woningmarkt. Overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven als onroerend goed van eigenaar verandert.

Wie is een starter:
starter is een meerderjarig natuurlijk persoon die jonger is dan 35 jaar die deze vrijstelling van de overdrachtsbelasting niet eerder heeft gebruikt en de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

De starter zal voorafgaand aan de verkrijging schriftelijk moeten verklaren dat de startersvrijstelling niet eerder is gebruikt. Hoe deze verklaring eruit moet zien is nu nog niet bekend.

Omdat de startersvrijstelling pas geldt vanaf 1 januari 2021 kan deze vrijstelling ook gelden voor personen tussen 18 en 35 jaar die al eerder een woning in eigendom hebben verkregen en na die datum een nieuwe woning kopen. De woning moet tenminste een half jaar worden gebruikt als hoofdverblijf.

Voor andere natuurlijke personen die een woning verkrijgen (doorstromers) blijft het tarief van 2 procent gelden, mits zij de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Voor alle overige verkrijgers van onroerende zaken, gaat het belastingtarief per 1 januari 2021 omhoog van 6 procent naar 8 procent. Dit betekent, dat naast de verkrijging van niet-woningen ook de verkrijging van woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt bij de verkrijger zal worden belast tegen 8 procent. Een voorbeeld van dit laatste is een woning die wordt gebruikt door anderen (bijvoorbeeld bij verhuur) een woning die wordt verkregen door een rechtspersoon of een vakantiewoning.

Stel 2 personen kopen samen een woning aan en worden ieder voor de onverdeelde helft eigenaar daarvan; één van de personen is 36 jaar en de ander is 32 jaar. Hoe zit dat dan met de startersvrijstelling?

In dat geval is de startersvrijstelling van toepassing op de helft van de waarde van de woning. Voor de andere helft geldt het 2 procent tarief.

Nu de regeling per 1 januari 2021 verandert, zullen kopers die dit jaar een koopovereenkomst hebben getekend en nog dit jaar eigenaar gaan worden van de woning graag de akte van levering verplaatsen naar januari 2021. Dit zal in de praktijk problemen opleveren omdat de verkoper mogelijk dit jaar zelf ook een woning gaat aankopen. Bovendien als de termijn van de hypotheekofferte verloopt zal een nieuwe offerte aangevraagd moeten worden.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer