Gaat de erfbelasting omhoog?

De kabinetsformatie is in volle gang. Er zijn partijen die vinden dat de erfbelasting omhoog moet en dat ook de grote vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning (de jubelton) moet worden afgeschaft. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren zal afhangen van de plannen van het nieuwe kabinet.
Het argument voor de verhoging van de erfbelasting en afschaffing van de jubelton is dat de vermogensongelijkheid dan afneemt. Mensen met meer vermogen betalen dan ook meer belasting. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat niet alleen grote vermogens worden belast met erfbelasting, maar ook kleinere vermogens.

De hoogte van de erfbelasting wordt bekeken per erfgenaam. Kort gezegd, hoe meer een erfgenaam erft, hoe hoger de belasting. De waarde van de nalatenschap heeft invloed op de belastingheffing, maar ook het aantal erfgenamen. Daarnaast hebben verschillende erfgenamen ook nog verschillende belastingvrijstellingen. Een partner heeft bijvoorbeeld een veel hogere vrijstelling dan een kind.
De erfbelasting wordt geheven over de waarde van alle eigendommen die een overleden persoon nalaat. Ook de overwaarde in een eigen woning telt mee voor de heffing van erfbelasting.

Voor veel mensen geldt dat de meeste waarde in het huis zit en dat er weinig ander vermogen is. Dit kan dus betekenen dat er bij het overlijden erfbelasting moet worden betaald, terwijl er geen contanten zijn om de belasting te kunnen betalen. Met name bij partners met kinderen kan dit een probleem zijn, wanneer de eerste ouder komt te overlijden. Het huis kan nog niet worden verkocht omdat de langstlevende ouder er nog woont, maar er moet toch al erfbelasting worden afgerekend. Door bij leven in een testament de juiste clausules op te nemen kan dit worden voorkomen, of kan de belastingheffing zo veel mogelijk worden beperkt.

Wij adviseren om in het testament keuzemogelijkheden op te nemen. De langstlevende ouder kan dan bij het overlijden van de eerste ouder kiezen van welke clausules gebruik wordt gemaakt.
Er kan gekozen worden om nog geen erfbelasting te betalen. Soms is het gunstiger om toch erfbelasting af te rekenen bij het overlijden van eerste ouder. Bijvoorbeeld omdat de kinderen dan over de nalatenschappen van beide ouders in totaal minder erfbelasting betalen.

Het is verstandig uw bestaande testamenten hierop te laten toetsen.

Door de keuzemogelijkheden in het testament op te nemen kan bij het overlijden worden gekeken welke keuze het gunstigste is. Als u geen testament heeft, dan hebben uw erfgenamen die keuzemogelijkheden niet.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer