Gaat de erfbelasting omhoog?

De kabinetsformatie is in volle gang. Er zijn partijen die vinden dat de erfbelasting omhoog moet en dat ook de grote vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning (de jubelton) moet worden afgeschaft. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren zal afhangen van de plannen van het nieuwe kabinet.
Het argument voor de verhoging van de erfbelasting en afschaffing van de jubelton is dat de vermogensongelijkheid dan afneemt. Mensen met meer vermogen betalen dan ook meer belasting. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat niet alleen grote vermogens worden belast met erfbelasting, maar ook kleinere vermogens.

De hoogte van de erfbelasting wordt bekeken per erfgenaam. Kort gezegd, hoe meer een erfgenaam erft, hoe hoger de belasting. De waarde van de nalatenschap heeft invloed op de belastingheffing, maar ook het aantal erfgenamen. Daarnaast hebben verschillende erfgenamen ook nog verschillende belastingvrijstellingen. Een partner heeft bijvoorbeeld een veel hogere vrijstelling dan een kind.
De erfbelasting wordt geheven over de waarde van alle eigendommen die een overleden persoon nalaat. Ook de overwaarde in een eigen woning telt mee voor de heffing van erfbelasting.

Voor veel mensen geldt dat de meeste waarde in het huis zit en dat er weinig ander vermogen is. Dit kan dus betekenen dat er bij het overlijden erfbelasting moet worden betaald, terwijl er geen contanten zijn om de belasting te kunnen betalen. Met name bij partners met kinderen kan dit een probleem zijn, wanneer de eerste ouder komt te overlijden. Het huis kan nog niet worden verkocht omdat de langstlevende ouder er nog woont, maar er moet toch al erfbelasting worden afgerekend. Door bij leven in een testament de juiste clausules op te nemen kan dit worden voorkomen, of kan de belastingheffing zo veel mogelijk worden beperkt.

Wij adviseren om in het testament keuzemogelijkheden op te nemen. De langstlevende ouder kan dan bij het overlijden van de eerste ouder kiezen van welke clausules gebruik wordt gemaakt.
Er kan gekozen worden om nog geen erfbelasting te betalen. Soms is het gunstiger om toch erfbelasting af te rekenen bij het overlijden van eerste ouder. Bijvoorbeeld omdat de kinderen dan over de nalatenschappen van beide ouders in totaal minder erfbelasting betalen.

Het is verstandig uw bestaande testamenten hierop te laten toetsen.

Door de keuzemogelijkheden in het testament op te nemen kan bij het overlijden worden gekeken welke keuze het gunstigste is. Als u geen testament heeft, dan hebben uw erfgenamen die keuzemogelijkheden niet.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Een kleinkinderen cadeautje

  Het echtpaar tegenover me komt praten over de aanpassingen in hun testament...
  d.d. 13-09-2021

 • De ‘bijna ex’ was toch erfgenaam

  Het leven is onvoorspelbaar. Soms gebeuren er dingen die men niet had verwacht...
  d.d. 06-09-2021

 • Belofte maakt niet altijd schuld

  Een man en een vrouw waren in echtscheiding verwikkeld. In het echtscheidingsconvenant hadden zij afgesproken dat de man de eigendom van hun gezamenlijke huis zou overnemen..
  d.d. 10-08-2021

 • Kan ik mijn kind onterven?

  Regelmatig wordt me gevraagd: “kan ik mijn kind onterven?” Het antwoord is: “Ja, maar ….”
  d.d. 02-08-2021

 • Dat kan natuurlijk ook

  Ik feliciteer de twee dames tegenover mij met de aankoop van hun huis. Ze hebben net de akte van levering en de hypotheekakte getekend...
  d.d. 12-07-2021

 • Welk recht regelt de erfenis als u in het buitenland gaat wonen?

  Een Nederlander en een Belg vertrokken naar Duitsland. Dit zou het begin kunnen zijn van een flauwe mop...
  d.d. 07-07-2021

 • Erfenis van ‘langstlevende’ steeds vaker negatief

  U kent waarschijnlijk wel het ‘langstlevende testament’. Bij het overlijden van de eerste ouder erft de langstlevende alle bezittingen...
  21-06-2021

 • Niets geregeld? Pech gehad!

  Een man en een vrouw kochten in 2008 gezamenlijk een huis. Zij werden ieder voor de helft eigenaar...
  d.d. 15-06-2021

 • Alleen de koper heeft bedenktijd

  Sinds enige jaren heeft een koper van een woning altijd nog een paar dagen om na te denken...
  d.d. 11-06-2021

 • Gaat de erfbelasting omhoog?

  De kabinetsformatie is in volle gang. Er zijn partijen die vinden dat de erfbelasting omhoog moet...
  d.d. 24-05-2021

 • Dat is pech, dak weg

  Op internet las ik dat in de recente storm een man net de sleutel van zijn huis gekregen had en amper drie uur later het dak eraf was gewaaid...
  d.d. 18-05-2021

 • Ieder een eigen testament

  Bij het bespreken van testamenten krijg ik van echtparen of samenwoners regelmatig de vraag waarom voor hen ieder een eigen testament moet worden opgemaakt...
  d.d. 27-04-2021

 • Waar ligt de grens?

  Regelmatig krijgen wij de vraag hoe men weet waar de eigendomsgrens ligt.
  d.d. 23-04-2021

 • Haastige spoed is zelden goed

  De woningmarkt is overspannen. Huizenprijzen blijven stijgen en mensen overbieden elkaar. De verleiding is groot om snel toe te happen...
  d.d. 19-04-2021

 • Denk aan uw pensioen

  Vast en zeker heeft u wel eens ergens de kreet gehoord of gelezen: “Denk om uw pensioen.”...
  d.d. 02-04-2021