Gelukkig was er het juiste testament

Onlangs deed zich het volgende voor.

Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament. Dit betekent dat in het testament de keuzemogelijkheid is opgenomen om bij het eerste overlijden van man of vrouw nog geen erfbelasting te betalen. In ons geval was er een woning met een waarde van €300.000,-. Bij overlijden van man of vrouw worden alle goederen in volle eigendom toebedeeld aan de langstlevende en hebben de twee kinderen ieder een vordering in geld op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. In deze casus betekent dit dat de langstlevende recht heeft op de helft in waarde, in dit geval €150.000,- en een kindsdeel in dit geval groot 1/3 van €150.000,- is €50.000,-. Dit betekent dat de langstlevende aan ieder van de kinderen een schuld heeft van €50.000,-. Volgens het testament was deze vordering onder andere opeisbaar bij opname in een zorginstelling. Om ervoor te zorgen dat bij opname in een zorginstelling zo weinig mogelijk vermogen bij de zorginstelling komt hadden wij in het testament het kindsdeel van de langstlevende beperkt tot 1/100e. In dit geval had ieder van de kinderen een erfdeel van 49,5% zodat de vordering van ieder van de kinderen €74.250,- was en derhalve in totaal aan waarde €148.500,- bij de kinderen kwam bij opname in de zorginstelling.

In dit geval was het zo dat de man bij leven nog gezond was, maar de vrouw al dementerend en omdat de man nog gezond was kon men nog samen in hun eigen woning blijven wonen. Door het overlijden van de man kon de vrouw niet meer zelfstandig thuis wonen, zodat zij direct opgenomen moest worden in de zorginstelling. Door de opname in de zorginstelling waren de kindsdelen opeisbaar zodat het bedrag ad €148.500,- toekwam aan de kinderen en niet meegenomen kon worden bij de bepaling van een hoge bijdrage van de zorginstelling. Tel uit je winst.

Conclusie: door het juiste testament te maken kan voorkomen worden dat vermogen van de langstlevende wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage in het kader van de Wet op de langdurige zorg.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Wie regelt welke akte?

  Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.
  d.d. 05-02-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament.
  d.d. 12-01-2018

 • Wanneer moet een levenstestament werken/in gaan?

  Het levenstestament wordt steeds populairder. Wel moet men goed nadenken bij het opstellen ervan over de vraag wanneer deze volmacht van toepassing moet zijn.
  d.d. 18-12-2017

 • Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

  Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende. Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen.
  d.d. 8-12-2017

 • Lang(st) leven de schuld

  Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.
  Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was.
  d.d. 24-11-2017

 • Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

  Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen.
  d.d. 17-11-2017

 • Geen groot vermogen, toch een testament gemaakt.

  Ik kreeg een mevrouw op bespreking, haar oude buurvrouw was overleden...
  d.d. 27-10-2017

 • Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.
  d.d. 11-09-2017

 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

  Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.
  d.d. 28-08-2017

 • Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen.
  d.d. 22-08-2017

 • Wat te doen met de antieke kast?

  Wat moet er gebeuren als u bepaalde spullen aan bepaalde personen na wil laten, terwijl daarnaast deze mensen niet de rest van het vermogen moeten krijgen?
  d.d. 20-07-2017

 • Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

  Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van € 100.000,- vrij van schenkbelasting.
  d.d. 13-07-2017

 • Minimale rente bij schenken op papier

  Wat is een schenking op papier?
  Bij een schenking op papier schenken bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag, maar wel met de kanttekening dat de kinderen niet fysiek geld ontvangen.
  d.d. 30-06-2017

 • Testamenten uitleggen, het blijft linke soep

  Als ik mensen vraag of hun testament goed is geregeld, zeggen ze vaak schoorvoetend dat dit geregeld is toen hun kinderen werden geboren. Die kinderen wonen dan inmiddels al op zichzelf en hebben zelf weer kinderen.
  d.d. 06-06-2017

 • Onterfd maar toch beloond

  Enkele jaren geleden deed zich het volgende voor.
  Vader overleed en liet zijn echtgenote en drie dochters na. Vader had één van zijn dochters onterfd...
  d.d. 12-05-2017