Gelukkig was er het juiste testament

Onlangs deed zich het volgende voor.

Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament. Dit betekent dat in het testament de keuzemogelijkheid is opgenomen om bij het eerste overlijden van man of vrouw nog geen erfbelasting te betalen. In ons geval was er een woning met een waarde van €300.000,-. Bij overlijden van man of vrouw worden alle goederen in volle eigendom toebedeeld aan de langstlevende en hebben de twee kinderen ieder een vordering in geld op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. In deze casus betekent dit dat de langstlevende recht heeft op de helft in waarde, in dit geval €150.000,- en een kindsdeel in dit geval groot 1/3 van €150.000,- is €50.000,-. Dit betekent dat de langstlevende aan ieder van de kinderen een schuld heeft van €50.000,-. Volgens het testament was deze vordering onder andere opeisbaar bij opname in een zorginstelling. Om ervoor te zorgen dat bij opname in een zorginstelling zo weinig mogelijk vermogen bij de zorginstelling komt hadden wij in het testament het kindsdeel van de langstlevende beperkt tot 1/100e. In dit geval had ieder van de kinderen een erfdeel van 49,5% zodat de vordering van ieder van de kinderen €74.250,- was en derhalve in totaal aan waarde €148.500,- bij de kinderen kwam bij opname in de zorginstelling.

In dit geval was het zo dat de man bij leven nog gezond was, maar de vrouw al dementerend en omdat de man nog gezond was kon men nog samen in hun eigen woning blijven wonen. Door het overlijden van de man kon de vrouw niet meer zelfstandig thuis wonen, zodat zij direct opgenomen moest worden in de zorginstelling. Door de opname in de zorginstelling waren de kindsdelen opeisbaar zodat het bedrag ad €148.500,- toekwam aan de kinderen en niet meegenomen kon worden bij de bepaling van een hoge bijdrage van de zorginstelling. Tel uit je winst.

Conclusie: door het juiste testament te maken kan voorkomen worden dat vermogen van de langstlevende wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage in het kader van de Wet op de langdurige zorg.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018

 • De uitsluitingsclausule (de koude kant krijgt niks) en de praktijk

  Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent dat...
  d.d. 07-06-2018

 • Kunst of Kitsch, kijk toch maar eens goed om je heen!

  Oog in oog met onbetaalbare schilderijen moest ik denken aan een wel heel bijzondere Chinese pot en de gebeurtenissen die optraden nadat de eigenaar overleed...
  d.d. 11-05-2018