Gelukkig was er het juiste testament

Onlangs deed zich het volgende voor.

Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament. Dit betekent dat in het testament de keuzemogelijkheid is opgenomen om bij het eerste overlijden van man of vrouw nog geen erfbelasting te betalen. In ons geval was er een woning met een waarde van €300.000,-. Bij overlijden van man of vrouw worden alle goederen in volle eigendom toebedeeld aan de langstlevende en hebben de twee kinderen ieder een vordering in geld op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. In deze casus betekent dit dat de langstlevende recht heeft op de helft in waarde, in dit geval €150.000,- en een kindsdeel in dit geval groot 1/3 van €150.000,- is €50.000,-. Dit betekent dat de langstlevende aan ieder van de kinderen een schuld heeft van €50.000,-. Volgens het testament was deze vordering onder andere opeisbaar bij opname in een zorginstelling. Om ervoor te zorgen dat bij opname in een zorginstelling zo weinig mogelijk vermogen bij de zorginstelling komt hadden wij in het testament het kindsdeel van de langstlevende beperkt tot 1/100e. In dit geval had ieder van de kinderen een erfdeel van 49,5% zodat de vordering van ieder van de kinderen €74.250,- was en derhalve in totaal aan waarde €148.500,- bij de kinderen kwam bij opname in de zorginstelling.

In dit geval was het zo dat de man bij leven nog gezond was, maar de vrouw al dementerend en omdat de man nog gezond was kon men nog samen in hun eigen woning blijven wonen. Door het overlijden van de man kon de vrouw niet meer zelfstandig thuis wonen, zodat zij direct opgenomen moest worden in de zorginstelling. Door de opname in de zorginstelling waren de kindsdelen opeisbaar zodat het bedrag ad €148.500,- toekwam aan de kinderen en niet meegenomen kon worden bij de bepaling van een hoge bijdrage van de zorginstelling. Tel uit je winst.

Conclusie: door het juiste testament te maken kan voorkomen worden dat vermogen van de langstlevende wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage in het kader van de Wet op de langdurige zorg.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer