Gelukkig was er het juiste testament

Onlangs gebeurde het volgende:

Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter. De vrouw was gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.
De erfenis bestond uit een woning met een waarde van €.380.000,00 en spaargeld groot €.20.000,00. Het totale vermogen was €.400.000,00.

Hoeveel erfbelasting is dan verschuldigd?

De helft van het vermogen zijnde €.200.000,00 behoorde aan de man toe, omdat hij in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd. De nalatenschap bestond uit de andere helft. Dit betekende dat de langstlevende en de kinderen ieder recht hadden op 1/4 deel oftewel €.50.000,00.

De man hoefde over zijn deel geen erfbelasting te betalen. De kinderen waren in totaal aan erfbelasting verschuldigd €.8.888,70. Dit moest door de man worden voldaan.

Gelukkig hadden man en vrouw op ons kantoor een testament gemaakt waarin de mogelijkheid was opgenomen om na het eerste overlijden een keuze te hebben om wel of geen erfbelasting te betalen. Aangezien de man nog jong was had deze zeker behoefte aan het aanwezige spaargeld. Daarom hebben we in overleg met de echtgenoot een akte opgemaakt waarbij het erfdeel van de kinderen is beperkt tot het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting. De man kon zo blijven beschikken over zijn gehele spaargeld en hoefde nu nog geen erfbelasting te betalen.

U kunt uw testament bij ons gratis laten controleren.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer