Gevolmachtigde in levenstestament moest schenking terugbetalen

Steeds meer mensen maken een levenstestament. In het levenstestament wordt een gevolmachtigde benoemd voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt en daardoor niet meer zelf kan handelen. Bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte zoals Alzheimer.
Iemand die wordt aangewezen als gevolmachtigde in een levenstestament krijgt veel bevoegdheden, maar ook een grote verantwoordelijkheid. De gevolmachtigde moet zich aan de regels en wensen houden die in het levenstestament zijn opgenomen.

Er wordt in de praktijk steeds vaker gebruik gemaakt van de volmachten in het levenstestament. Helaas kan de uitvoering van een levenstestament ook tot conflicten leiden binnen families, vooral als het om geld gaat. Zo moest de rechter een oordeel geven over de volgende kwestie:

Een weduwe had twee kinderen, A en B. In haar levenstestament heeft zij alleen A benoemd als gevolmachtigde. Verder had zij in het levenstestament bepaald dat er schenkingen mochten worden gedaan aan haar kinderen en kleinkinderen. Bijvoorbeeld om erfbelasting te besparen.
Daarbij moesten haar kinderen en kleinkinderen wel gelijk worden behandeld. Ook mochten de schenkingen niet hoger zijn dat het bedrag dat voor het betreffende kind of kleinkind was vrijgesteld van schenkbelasting.

De weduwe werd dement en ging naar een verpleeghuis. A gebruikte vervolgens de volmacht om schenkingen te doen. Later kwam de weduwe te overlijden en moest haar erfenis worden verdeeld. Nu bleek dat kind A namens zijn moeder €100.000,- aan zichzelf had geschonken. B was hiervan niet op de hoogte. Dit kwam pas aan het licht bij de erfenisverdeling.

B daagde A voor de rechter. B vond dat A in strijd met de wensen van moeder had gehandeld, door de kinderen ongelijk te behandelen bij de schenking en door véél meer te schenken dan het belastingvrije bedrag.
De rechter gaf B gelijk. A had zich niet gehouden aan de bepalingen in het levenstestament en moest de hele schenking van €100.000,- terugbetalen.
 

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer