Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

Zoals reeds eerder geschreven, houdt een papieren schenking in dat bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag schenken bij notariële akte maar feitelijk geen geld overmaken waardoor er op papier een schuld ontstaat van de ouders aan de kinderen. Om te zorgen dat deze schuld/schulden later aftrekbaar zijn in de nalatenschap van de schenkers, moet daarover door de schenkers minimaal 6% rente per jaar worden betaald.

Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen, in totaal €100.000,-. Jaarlijks was de rente voldaan. Man en vrouw waren in gemeenschap van goederen getrouwd. De man overleed als eerste. Omdat man en vrouw in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft van de op papier geschonken bedragen aftrekbaar in de nalatenschap van de man. Enkele jaren later overleed de vrouw. Het vermogen dat zij achterliet was €130.000,-. Het bedrag van de schenkingen dat kon worden afgetrokken voor de erfbelasting was €100.000,-. Per saldo bedroeg de nalatenschap dus nog €30.000,-. Er waren drie kinderen. Ieder van de kinderen erfde €10.000,-. De belastingvrijstelling was ruim €20.000,-. Derhalve was er, doordat op papier schenkingen waren gedaan, geen erfbelasting meer verschuldigd.

Kortom: een mooie besparing. Zorg er wel voor dat u altijd een afschrift van de jaarlijks te betalen rente aan de kinderen bewaart. Draai de afschrijving bij de bank uit en bewaar deze in een ordner. De belastingdienst vraagt om het bewijs dat de rente jaarlijks is betaald.

In de praktijk heb ik meegemaakt dat ouders aan hun kinderen gedurende vele jaren papieren schenkingen hadden gedaan. Bij iedere ondertekening kregen de cliënten het advies ervoor te zorgen dat de rente ieder jaar moet worden betaald.

Toen een van de ouders kwam te overlijden bleek dat de rente over de papieren schenkingen nooit was betaald aan de kinderen. Wel stelde de langstlevende ouder dat er betalingen waren gedaan die moesten worden gezien als betaling van de rente, maar daar ging de belastingdienst niet mee akkoord. De schenkingen hadden veel geld gekost (schenkbelasting en notariële kosten), maar leverden uiteindelijk niets op. Dat was natuurlijk zonde.

 

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer