Goede zorg voor moeder was belangrijker dan besparing van zorgkosten

Drie kinderen zijn samen de enige erfgenamen van hun moeder. Zoals helaas wel vaker gebeurt, ontstond er na het overlijden van moeder ruzie over de afwikkeling van de nalatenschap. Ook was er onenigheid over de manier waarop tijdens het leven van moeder gebruik was gemaakt van de volmacht in een levenstestament.
Een van de kinderen (kind A) schakelde een advocaat in en legde de zaak voor aan de rechtbank.

Tijdens het leven van moeder waren twee andere kinderen (B en C) aangewezen als gevolmachtigden voor het regelen van haar financiële zaken en haar medische verzorging. Moeder had deze volmacht aan hen verleend in een levenstestament.
De laatste jaren van haar leven was moeder niet meer zelfstandig en had zij 24-uurs zorg nodig. Moeder had aangegeven dat zij thuis verzorgd wilde worden en absoluut niet naar een verpleeghuis wilde gaan. B en C hadden deze wens uitgevoerd door particuliere thuiszorg in te schakelen. Dit hadden zij in overleg met moeder gedaan. De kosten van particuliere zorg zijn over het algemeen hoger dan wanneer zorg vanuit de overheid wordt ingeschakeld.

Na het overlijden van moeder kreeg A inzicht in deze zorgkosten. A vond dat B en C te veel geld hadden uitgegeven aan de verzorging van moeder. Volgens A had deze zorg ook vanuit de overheid geregeld kunnen worden. Moeder had met een zorgindicatie ook 24-uurs zorg kunnen krijgen, bijvoorbeeld door opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis.
Door de hoge kosten van deze particuliere verzorging was er flink ingeteerd op het vermogen. Volgens A waren B en C daarvoor aansprakelijk, want door hun handelen was een groot deel van de toekomstige erfenis opgegaan aan de kosten van de verzorging.

De rechtbank nam een beslissing in deze zaak. Daarin werd onder meer het volgende vermeld: “De rechtbank ziet niet in hoe het onrechtmatig is dat moeder haar geld heeft besteed aan haar eigen verzorging. Dit was haar goed recht. Er bestaat geen enkele verplichting om een zo hoog mogelijke erfenis achter te laten.”
Duidelijke taal van de rechter. De wens van moeder om thuis te worden verzorgd was belangrijker dan dat de kinderen later nog een hoge erfenis zouden krijgen. Dit lijkt mij een terechte beslissing.
Kind A ving bot bij de rechter en moest de proceskosten betalen.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen, Boxmeer

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer