Goedkoop is duurkoop

Als u als particulier een huis koopt, dan moet volgens de wet een schriftelijke koopovereenkomst worden opgemaakt.

Steeds vaker merken wij dat mensen, om geld te besparen, een standaard koopovereenkomst via internet downloaden en zelf invullen. Men heeft geen idee wat de juridische consequenties zijn, maar ondertekent desondanks de koopovereenkomst. Drie dagen na ondertekening en nadat koper een afschrift hiervan heeft ontvangen zijn beide partijen gebonden.

Een huis kopen doe je een enkele keer in je leven. Het is voor de meesten de grootste investering die men ooit doet en toch gaat men besparen op de kosten van een koopovereenkomst.
Men laat zich bovendien niet informeren door een deskundige, zoals een makelaar of een notaris.

Waar moet men bijvoorbeeld aan denken bij het kopen van een huis?

Van belang is om te weten wat de staat van de woning is en of er gebreken zijn. Een bouwkundig onderzoek kan veel problemen voorkomen. Een bouwkundige ziet wellicht gebreken die u niet ziet. Bij het opmaken van de koopovereenkomst bespreken wij met de cliënten of er gebreken zijn. Als die er zijn, nemen wij die op in de koopovereenkomst, zodat daar later geen problemen over kunnen ontstaan.

Verder moet er gecontroleerd worden of er erfdienstbaarheden gevestigd zijn op de woning, zoals een erfdienstbaarheid van weg/overpad.
In het eigendomsbewijs van de verkoper kan men zien wat hierover is bepaald.
Een andere vraag is of de woning geheel op het eigen perceel is gebouwd of deels op het naburig perceel (overbouw). Dit kan men meestal zien op de kadastrale tekening. 

Moet er niet een bodemonderzoek worden verricht? Waar is de grond in het verleden voor gebruikt? Heeft er een benzinepomp gestaan of een ander soort bedrijf? Hieruit kan soms worden afgeleid dat het wenselijk is om een bodemonderzoek te laten verrichten. Bedenk dat saneren van grond zeer duur is. Wat dacht u van het simpele voorbeeld dat een oprit was geasfalteerd en daardoor de grond zeer vervuild was, hetgeen een schadepost opleverde voor de verkoper van €.10.000,-?. 

Is degene die de koopovereenkomst als verkoper ondertekent wel bevoegd om te ondertekenen? Stel de verkopers zijn erfgenamen. Hebben alle erfgenamen getekend of moet de koopovereenkomst getekend worden door de executeur/afwikkelingsbewindvoerder? Of stel dat de verkoper gehuwd is, dan moet meestal ook de echtgenoot/echtgenote toestemming verlenen.

Wat als de eigendomsoverdracht niet op tijd plaatsvindt, of zelfs helemaal niet doorgaat? Wat zijn dan uw rechten en verplichtingen?

Kortom laat u goed adviseren.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer