Had het testament maar herroepen

Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren gehuwd en hadden twee kinderen. In het verleden hadden zij een langstlevende testament gemaakt. Dit betekent dat alle goederen bij het overlijden van de eerste worden toebedeeld aan de langstlevende. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. Dit kindsdeel is onder andere pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

Er werd tussen de man en de vrouw een procedure tot echtscheiding aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Vlak voordat de rechter de echtscheiding uitsprak stierf de vrouw. Het testament was niet herroepen. Dit betekende, dat alle goederen werden toebedeeld aan de man die inmiddels een vriendin had.
Dit had voorkomen kunnen worden indien de vrouw haar testament had herroepen en de man daarin had onterfd. Weliswaar heeft de man zolang hij nog met de trouw getrouwd is, op grond van de wet nog bepaalde wettelijke rechten, maar in ieder geval had voorkomen kunnen worden dat alle goederen in volle eigendom werden toebedeeld aan de man.

Gaat u scheiden en wilt u voorkomen dat de partner nog van u erft, maak dan een nieuw testament, waarin dan tevens het oude testament wordt herroepen. De echtscheiding is pas definitief op het moment dat de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer