Had maar een bouwkundig onderzoek laten doen.

Kopers kochten een huis. Voor de financiering van de aankoop werd geld geleend bij de bank, waarvoor hypothecaire zekerheid werd verleend. Het is gebruikelijk dat de banken dan een taxatierapport willen van een makelaar. In dit geval was er een taxatierapport opgemaakt.
Kopers dachten dat, nu er een taxatierapport was, er geen bouwkundig onderzoek meer hoefde plaats te vinden.
Nadat de levering had plaatsgevonden bleek dat er de nodige gebreken aanwezig waren. Onder andere bleek dat er lange tijd een lekkage was geweest in een waterleiding, waardoor muren waren aangetast hetgeen niet direct zichtbaar was. De schadepost bedroeg € 20.000.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Door vooraf een bouwtechnisch onderzoek te laten verrichten door een deskundige. De kosten van een dergelijk onderzoek wegen niet op tegen de ellende die eventuele gebreken met zich meebrengen. In dit geval waren de kopers blindgevaren op het eventuele taxatierapport bestemd voor de bank.
Dit taxatierapport dekt in de praktijk niet alle mogelijke gebreken.
Kortom een bouwtechnisch onderzoek kan een hoop ellende voorkomen.
Indien u twijfelt of er mogelijke verontreiniging in de grond aanwezig is of dat er puinresten in de grond aanwezig zijn, is het verstandig om daarnaast een bodemonderzoek te laten verrichten.

In een andere casus heb ik meegemaakt dat een huis was verkocht en de koper alvorens de koopovereenkomst te tekenen een bodemonderzoek had laten verrichten. Hieruit bleek dat er ernstige verontreiniging in de grond aanwezig was. Gevolg hiervan was dat de koopsom met € 25.000 moest worden verminderd. U begrijpt dat hiermee de kosten van het bodemonderzoek snel waren terugverdiend.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.
 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer