Heb maar gezond wantrouwen!

Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven.

Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam. Een oom van de neven en nichten adviseerde hen om de nalatenschap van oma niet te aanvaarden maar te verwerpen, omdat er meer schulden zouden zijn dan baten. De neven en nichten hadden een grenzeloos vertrouwen in oom en geloofden dat hij gelijk had. Later bleek, dat er geen schulden waren maar wel een behoorlijk vermogen. Doordat de neven en nichten de nalatenschap hadden verworpen, werd oom erfgenaam. De neven en nichten stapten naar de rechter en vroegen de rechter om het besluit van hen om de nalatenschap van oma te verwerpen ongedaan te maken, zodat zij alsnog erfgenaam van oma zouden zijn.

De rechter vond dat de oom de kinderen had misleid en oordeelde dat de neven en nichten alsnog erfgenaam waren in de nalatenschap van oma.

Zoals ik eerder wel eens heb geschreven, kan een erfgenaam de nalatenschap van iemand zuiver aanvaarden, aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair aanvaarden) en verwerpen.

Als u zuiver aanvaardt, aanvaardt u ook alle schulden uit de nalatenschap en indien de nalatenschap negatief is, bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.

Twijfelt u of er schulden in de nalatenschap aanwezig zijn, dan kunt u de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, zodat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden uit de nalatenschap.

Verwerpt u, dan wordt u geacht nooit erfgenaam geweest te zijn. Verwerping kan niet ongedaan gemaakt worden, tenzij in een zeer bijzonder geval.

Dit laatste was in deze casus het geval.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer