Heb maar gezond wantrouwen!

Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven.

Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam. Een oom van de neven en nichten adviseerde hen om de nalatenschap van oma niet te aanvaarden maar te verwerpen, omdat er meer schulden zouden zijn dan baten. De neven en nichten hadden een grenzeloos vertrouwen in oom en geloofden dat hij gelijk had. Later bleek, dat er geen schulden waren maar wel een behoorlijk vermogen. Doordat de neven en nichten de nalatenschap hadden verworpen, werd oom erfgenaam. De neven en nichten stapten naar de rechter en vroegen de rechter om het besluit van hen om de nalatenschap van oma te verwerpen ongedaan te maken, zodat zij alsnog erfgenaam van oma zouden zijn.

De rechter vond dat de oom de kinderen had misleid en oordeelde dat de neven en nichten alsnog erfgenaam waren in de nalatenschap van oma.

Zoals ik eerder wel eens heb geschreven, kan een erfgenaam de nalatenschap van iemand zuiver aanvaarden, aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair aanvaarden) en verwerpen.

Als u zuiver aanvaardt, aanvaardt u ook alle schulden uit de nalatenschap en indien de nalatenschap negatief is, bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.

Twijfelt u of er schulden in de nalatenschap aanwezig zijn, dan kunt u de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, zodat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden uit de nalatenschap.

Verwerpt u, dan wordt u geacht nooit erfgenaam geweest te zijn. Verwerping kan niet ongedaan gemaakt worden, tenzij in een zeer bijzonder geval.

Dit laatste was in deze casus het geval.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Liefde maakt blind!

  Onlangs moest de rechter over het volgende oordelen. Man en vrouw traden in het huwelijk en hadden vooraf huwelijkse voorwaarden gemaakt.
  d.d. 17-05-2019

 • Een redelijke uitleg van de rampenclausule

  Wat betekent de rampenclausule in het erfrecht?
  d.d. 29-04-2019

 • Wel of niet getekend, dat is de vraag!

  Sommige cliënten blijven langer in je gedachten dan anderen. Helaas vaak omdat hun situatie zo droevig was.
  d.d. 22-04-2019

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018