Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

Het komt er dan uiteindelijk toch van: op 1 januari 2018 schaft Nederland de wettelijke gemeenschap van goederen af als standaard wettelijk stelsel. Volgens sommigen hoog tijd, want dit stelsel bestaat al sinds 1838.

Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.

Wat gaat er veranderen?

In het nieuwe stelsel vloeien de vermogens van de echtgenoten niet meer geheel samen, maar blijft vermogen dat iemand heeft bij het aangaan van het huwelijk, bij die persoon. Het vermogen dat men opbouwt tijdens het huwelijk wordt gemeenschappelijk. Vermogen dat geschonken wordt of wat men erft blijft privé, tenzij bij de schenking of in het testament de clausule wordt opgenomen dat dit vermogen wel gemeenschappelijk is.

Echtgenoten hebben straks dus altijd minimaal drie vermogens. Iedere echtgenoot heeft een privévermogen en er is een gemeenschappelijk vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd.
Wanneer het huwelijk eindigt in een echtscheiding, hoeft men het privévermogen niet te delen, mits bewezen kan worden dat het ook daadwerkelijk privévermogen is.
De echtgenoten moeten dus een administratie bijhouden, immers wanneer men niet kan aantonen dat iets privé is, dan is het automatisch gemeenschappelijk.

Ondernemers moeten er rekening mee houden dat een tijdens het huwelijk gestarte onderneming, in beginsel gemeenschappelijk is, terwijl dit soms niet gewenst is.

Het kan dus verstandig zijn om voorafgaand aan het huwelijk te informeren of huwelijkse voorwaarden nodig zijn. In het algemeen geldt voor ondernemers: maak huwelijkse voorwaarden.

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer