Het stokje overnemen

Zoals u eerder in dit blad heeft kunnen zien heeft mijn compagnon Dré Teeuwen onlangs zijn laatste column voor dit blad gepubliceerd.

Vanwege zijn aanstaande pensionering neemt hij op 1 april aanstaande afscheid als notaris in Boxmeer en zal hij op andere wijze invulling gaan geven aan zijn leven.

Dat betekent gelukkig niet dat het kantoor zal stoppen, ik volg hem op als notaris en zal samen met de elf medewerkers van het kantoor de praktijk verder voortzetten en u via deze artikelen blijven infomeren over alle ontwikkelingen die het notariaat zo afwisselend en boeiend maken.

Alle aktes die door notaris Dré Teeuwen (en zijn voorgangers) opgemaakt zijn, worden overgenomen door mij als opvolger. Wanneer u een akte die u in het verleden heeft opgemaakt niet meer kunt vinden, kunt u indien noodzakelijk via ons kantoor een afschrift opvragen, mits u natuurlijk belanghebbende bent bij die akte.

In tegenstelling tot mijn voorganger heb ik na mijn afstuderen in 1999 niet in de advocatuur of het bedrijfsleven gewerkt en ben direct in het notariaat gestart. Inmiddels werk ik dus al ruim 21 jaar in het notariaat, waarvan de laatste tien jaar bij notariskantoor Teeuwen.

We hopen later dit jaar (wanneer dit weer mogelijk is binnen de Corona maatregelen) nog een receptie te organiseren waar iedereen Dré en mij kan ontmoeten om van hem afscheid te nemen en met mij kennis te maken. Dit zal te zijner tijd via de gebruikelijke kanalen worden aangekondigd.

Heeft u verder nog vragen, dan helpen wij u natuurlijk nog steeds graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer