Het vergeten testament

In eerste instantie doet de titel van dit artikel denken aan een spannend jongensboek. Dit geval was echter met name triest en vervelend.

Op het kantoor meldde zich een man. Zijn echtgenote was overleden en sommige instanties wensten een verklaring van erfrecht.
Ik vroeg hem of hij wist of zijn echtgenote een testament achter had gelaten. Hij antwoordde mij dat dit niet het geval was.

We moeten dit controleren via een inzage bij het Centraal Testamenten Register. Daar kwam een even onverwachte als onplezierige melding naar voren dat mevrouw wel degelijk een testament had gemaakt dertig jaar geleden. Ik vertel dit de man en die is zeer verbaasd, weliswaar waren hij en de overledene pas 15 jaar getrouwd en kenden ze elkaar dertig jaar geleden nog niet, maar ze had nooit over het testament gesproken.
Omdat het testament niet op ons kantoor was opgemaakt, moest ik het opvragen bij de collega-notaris die de akte had gepasseerd en kon ik hem niet direct vertellen wat er in stond.

Als ik het testament binnen krijg, heb ik helaas geen goed nieuws voor de man. Zijn echtgenote heeft dertig jaar geleden een plaatselijk goed doel benoemd tot enig erfgenaam. Omdat ze dit nooit herroepen heeft, is dit nu nog steeds van toepassing. Dat zou betekenen dat de helft van alles wat zij samen hadden naar dat goede doel zou moeten. De man en de vrouw waren in gemeenschap van goederen getrouwd, zodat de helft sowieso van hem was.

Het goede doel wordt benaderd en zij geven aan dat zij hun erfdeel willen ontvangen, zij denken dat mevrouw wist dat ze een testament had en dat zij het bewust zo in stand heeft gelaten.

Het enige dat de man nu nog kan doen is het vruchtgebruik vorderen van bepaalde goederen (waaronder de woning). Ook houdt hij natuurlijk zijn helft maar de rest moet naar de erfgenaam. Het is goed mogelijk dat mevrouw zich niet gerealiseerd heeft dat dit testament zulke verstrekkende gevolgen zou hebben. We zullen nooit weten of mevrouw het testament bewust in stand heeft gehouden of het wellicht toch graag anders zou hebben gezien.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer