Hoe bedenk je het?

Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende.

Man (M) en vrouw (V) hadden een notariële samenlevingsovereenkomst gemaakt waarin onder andere was bepaald dat bij verbreking van de samenwoning M aan V een bedrag zou moeten vergoeden van €12.000 voor ieder jaar dat de samenwoning had geduurd. Zes jaar later is de relatie tussen M en V verbroken en vordert V van M een bedrag van €72.000. M stapt naar de rechter en stelt dat gemelde vergoeding in strijd is met de wet.

De rechter was het met hem eens dat de vergoeding in strijd was met de goede zeden. Volgens de rechtbank was de strekking van het beding ongeoorloofd omdat dit beding beoogde dat de samenleving nimmer kon worden beëindigd. V had nog betoogd bij de rechter dat vanwege het samenwonen M een verblijfsvergunning voor één jaar kreeg en zij wilde daarom een samenlevingsovereenkomst sluiten zodat hij niet zomaar de relatie kon beëindigen wanneer hij na vijf jaar zijn verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zou hebben verkregen. Bovendien had ze nog gezegd bij de rechter dat de vergoeding zo hoog was, omdat ze wist dat M dit bedrag nooit en te nimmer zou kunnen terugbetalen en daardoor min of meer gedwongen was om bij V te blijven.

Het werd hiermee als het ware een boete die verschuldigd zou zijn als de samenleving werd verbroken.

We kunnen in Nederland heel veel regelen maar de wet stelt terecht soms grenzen aan de vrijheid daarvan.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag!

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer