Hoofdelijk aansprakelijk voor hypotheekschuld ex-partner

Onlangs moest de rechter over het volgende oordelen:

Piet en Mia zijn in 2004 gaan samenwonen in de woning die eigendom was van Piet.
Na enkele jaren besloten zij om het huis te verbouwen. Voor deze verbouwing werd een aflossingsvrije hypotheek afgesloten bij de bank. Omdat het inkomen van Piet onvoldoende was moest Mia mede als hoofdelijk schuldenaar tekenen voor de hypotheek. Oftewel Mia was geen eigenaar, maar werd wel mede aansprakelijk voor de hele schuld. In 2008 werd de relatie verbroken.

In 2018 verzocht Mia aan Piet om bij de bank te regelen dat zij zou worden ontslagen uit hoofdelijk schuldenaarschap jegens de bank, zodat zij niet meer aansprakelijk zou zijn. Piet wilde dit ook wel, maar de bank ging daar niet mee akkoord.

Bovendien wilde Piet niet meewerken aan de verkoop van de woning. Zou de woning verkocht worden dan kon met de opbrengst de hele hypotheekschuld worden afgelost en was Mia niet meer aansprakelijk voor de schuld.

Mia ging naar de rechter en vorderde via de rechter dat Piet het huis dan maar moest verkopen. Piet verzette zich hiertegen.
De rechter oordeelde dat de relatie al vele jaren was verbroken en dat het niet redelijk en billijk was dat Mia nog aansprakelijk was voor de hypotheekschuld en dat Piet het huis moest verkopen.

Conclusie. Het komt vaker voor dat één van de partners eigenaar is van een woning en dat de ander zich mede hoofdelijk verbindt voor de hypotheekschuld op de woning.
Is de relatie verbroken en weigert de bank ontslag aansprakelijkheid voor degene die niet eigenaar is van de woning, dan belemmert dit deze laatste om het leven opnieuw op te pakken en eventueel zelf een nieuwe woning aan te kopen met een lening van de bank. Dit kan leiden tot "gedwongen" verkoop van de woning.

Ga zorgvuldig te werk en laat je goed informeren over de consequenties als je toch besluit om voor deze constructie te kiezen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer