Ieder een eigen testament

Bij het bespreken van testamenten krijg ik van echtparen of samenwoners regelmatig de vraag waarom voor hen ieder een eigen testament moet worden opgemaakt, terwijl de inhoud nagenoeg hetzelfde is. Ze kunnen toch ook samen een testament opmaken?

Helaas is dat niet mogelijk, de Nederlandse wet bepaalt dat testamenten individueel worden opgemaakt. Dat brengt dan ook met zich mee dat iemand die een testament opstelt dit ook weer zelfstandig kan veranderen, zelfs zonder dat dit aan de partner wordt verteld.

Laten we voorop stellen dat (gelukkig) de grote meerderheid van de echtparen en samenwoners die bij een notaris een testament opstellen dit later niet stiekem achter de rug van de ander aanpassen.

Toch maken we nog weleens mee dat mensen hun testament wel aanpassen en een ander dan de echtgenoot, echtgenote of partner benoemen. Hiervoor kunnen echter goede redenen zijn.

Zo komt het bijvoorbeeld wel eens voor dat van een echtpaar de man in het verzorgingstehuis wordt opgenomen. Soms besluit de achterblijvende echtgenote dan om haar man te onterven. De man heeft dan immers niets meer aan haar nalatenschap en dit kan dan beter bij de kinderen terecht komen. Daarbij kan een groter vermogen bij iemand die in het verzorgingstehuis is opgenomen er nog wel eens voor zorgen dat er een hogere bijdrage voor de zorg moet worden betaald.

Ook besluiten mensen die gaan scheiden soms om, in het zicht van de echtscheiding, de aanstaande ex toch maar vast te onterven zodat bij een plotseling overlijden de aanstaande ex niet ineens toch het gehele vermogen ontvangt.

En dan is er nog de (gelukkig) kleine categorie van mensen die met een stalen gezicht een testament maken waarin alles aan hun man of vrouw wordt nagelaten om dit testament vervolgens drie weken later aan te passen ten gunste van iemand anders, soms zelfs ook nog bij dezelfde notaris.

Dat levert voor die notaris een ethisch probleem op. Formeel mag een notaris geen dienst weigeren, dus moet hij het testament aanpassen. Mocht de persoon echter overlijden dan moet de notaris dus tegen de langstlevende zeggen dat er een ander afwijkend testament was. Vooraf mag de notaris door zijn geheimhoudingsplicht absoluut niet de andere echtgenoot of echtgenote daarover inlichten.
 
Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer