Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

Regelmatig krijg ik vragen over het navolgende voorbeeld:

Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Het vermogen bestaat uit een eigen woning, waard € 250.000,- en spaargeld groot € 150.000,-. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen, maar kan de financiering bij de bank alleen rondkrijgen als hij € 50.000,- zelf inbrengt. Indien het kind nog geen veertig jaar oud is, mag voor de aankoop van de woning eenmalig belastingvrij een bedrag geschonken worden van maximaal € 100.000,-. En, zoals ik eerder schreef, niet alleen door de ouders maar door iedereen. De schenking kan dus ook gedaan worden door opa of oma of door de buurman. In dit geval zouden de ouders kunnen zeggen; ik schenk aan mijn kind € 50.000,- voor de aankoop van de woning zodat de financiering bij de bank rond komt.
De ouders houden dan nog een bedrag over van € 100.000,- aan spaargeld om daar zelf nog goed van te kunnen leven.

De vraag die bij de ouders dan speelt is dat één van de kinderen nu bevoordeeld is. Mocht een van de andere kinderen ook een woning willen aanschaffen, dan ontbreekt voldoende eigen geld om dat andere kind ook hetzelfde bedrag te schenken voor de aankoop.

Hoe kan dit opgelost worden?

De ouders kunnen in een testament opnemen dat, indien de langstlevende van hen komt te overlijden, de kinderen die nog geen schenking ontvangen hebben, een legaat krijgen van € 50.000,-. Dit betekent dat bij het overlijden van de langstlevende ouder eerst laatstgemeld bedrag wordt uitgekeerd aan ieder van de kinderen die nog geen schenking hebben ontvangen en dat de rest van de nalatenschap gelijkelijk tussen alle drie de kinderen wordt verdeeld.

Stel nu dat de ouders het testament zo hebben opgemaakt zoals hiervoor vermeld maar vervolgens toch aan de andere kinderen die nog geen schenking hebben ontvangen geld gaan schenken, moet dan het testament worden aangepast?
Dat hoeft niet. In het testament kan worden opgenomen dat het bedrag dat de kinderen op grond van het testament krijgen, wordt verminderd met de schenkingen die gedaan zijn aan het betreffende kind vanaf de datum van het opmaken van het testament.
Op deze manier worden alle kinderen gelijk behandeld.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018