Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

Regelmatig krijg ik vragen over het navolgende voorbeeld:

Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Het vermogen bestaat uit een eigen woning, waard € 250.000,- en spaargeld groot € 150.000,-. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen, maar kan de financiering bij de bank alleen rondkrijgen als hij € 50.000,- zelf inbrengt. Indien het kind nog geen veertig jaar oud is, mag voor de aankoop van de woning eenmalig belastingvrij een bedrag geschonken worden van maximaal € 100.000,-. En, zoals ik eerder schreef, niet alleen door de ouders maar door iedereen. De schenking kan dus ook gedaan worden door opa of oma of door de buurman. In dit geval zouden de ouders kunnen zeggen; ik schenk aan mijn kind € 50.000,- voor de aankoop van de woning zodat de financiering bij de bank rond komt.
De ouders houden dan nog een bedrag over van € 100.000,- aan spaargeld om daar zelf nog goed van te kunnen leven.

De vraag die bij de ouders dan speelt is dat één van de kinderen nu bevoordeeld is. Mocht een van de andere kinderen ook een woning willen aanschaffen, dan ontbreekt voldoende eigen geld om dat andere kind ook hetzelfde bedrag te schenken voor de aankoop.

Hoe kan dit opgelost worden?

De ouders kunnen in een testament opnemen dat, indien de langstlevende van hen komt te overlijden, de kinderen die nog geen schenking ontvangen hebben, een legaat krijgen van € 50.000,-. Dit betekent dat bij het overlijden van de langstlevende ouder eerst laatstgemeld bedrag wordt uitgekeerd aan ieder van de kinderen die nog geen schenking hebben ontvangen en dat de rest van de nalatenschap gelijkelijk tussen alle drie de kinderen wordt verdeeld.

Stel nu dat de ouders het testament zo hebben opgemaakt zoals hiervoor vermeld maar vervolgens toch aan de andere kinderen die nog geen schenking hebben ontvangen geld gaan schenken, moet dan het testament worden aangepast?
Dat hoeft niet. In het testament kan worden opgenomen dat het bedrag dat de kinderen op grond van het testament krijgen, wordt verminderd met de schenkingen die gedaan zijn aan het betreffende kind vanaf de datum van het opmaken van het testament.
Op deze manier worden alle kinderen gelijk behandeld.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer