Kan ik mijn kind onterven?

Regelmatig wordt me gevraagd: “kan ik mijn kind onterven?” Het antwoord is: “Ja, maar ….”. Het is namelijk juridisch mogelijk om een kind te onterven. Het is alleen niet direct zeker of de onterving succes heeft.

Hoe werkt dit? Mensen kunnen hun kinderen onterven via een testament waarin zij die onterving regelen.
Maar: een onterfd kind heeft het recht om de legitieme portie in te roepen. Deze legitieme portie is (kort gezegd) een bedrag in contanten van de helft van het erfdeel dat het kind zonder het testament zou krijgen.

Stel: een man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Hun gezamenlijke vermogen bestaat uit een woning van €270.000,-- en een bankrekening van €150.000,--. Ze hebben twee kinderen. Een kind wordt onterfd en doet een beroep op de legitieme portie.

Als de man overlijdt, is zijn nalatenschap €210.000,-- (de helft van de gemeenschap van goederen). De man laat zijn vrouw en twee kinderen achter ieder voor een gelijk deel. Het normale erfdeel van het onterfde kind is dan €70.000,-- zodat de legitieme portie hiervan de helft is, oftewel €35.000,--. Het kan zijn dat er nog aanpassingen komen, bijvoorbeeld als er schenkingen gedaan zijn moeten deze worden verrekend maar in eerste instantie is er recht op dat bedrag.

Bij het overlijden van de man is er nog een langstlevende echtgenote. Het onterfde kind moet wachten totdat deze is overleden voordat hij dit bedrag uitbetaald krijgt. Maar hij moet binnen vijf jaar na het overlijden van vader zijn legitieme portie inroepen, anders vervalt deze. Het kind kan er dan geen rechten meer aan ontlenen en de onterving is succesvol.

Of je een kind succesvol kunt onterven is dus afhankelijk van de vraag of het onterfde kind na het overlijden op tijd de legitieme portie inroept.

Dat blijft dus afwachten. Vindt er echter geen onterving plaats, zijn alle kinderen erfgenaam en kan (als er een dwarsligt) de afwikkeling van de nalatenschap flink belemmerd worden. Een goed opgesteld testament kan dus veel problemen voorkomen.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer