Kan ik mijn kind onterven? Ja, maar ......

De meeste mensen denken dat een kind niet onterfd kan worden. Onterven kan, sinds het nieuwe erfrecht dat is ingevoerd op 1 januari 2003, maar een kind heeft altijd recht op een minimum deel, te weten de legitieme portie.

Hoe zit dat dan?

Stel, een ouder heeft 3 kinderen (Joop, Piet en Klaas) en vindt dat 1 van de kinderen (Joop) eigenlijk niets moet krijgen, de reden waarom, kan velerlei zijn.
De ouder gaat naar de notaris toe, en maakt een testament  waarin hij Joop en diens afstammelingen onterft.
Stel nu dat de betreffende ouder op het moment van overlijden een woning met inboedelgoederen en een auto nalaat. Stel dat de waarde van alle goederen, na betaling van de schulden, €.300.000,- bedraagt.

Waar heeft het onterfde kind (Joop) dan recht op?

Er zijn drie kinderen. Ieder van de kinderen is in het normale geval gerechtigd voor een even groot kindsdeel, te weten 1/3 onverdeeld aandeel in de goederen.
Het onterfde kind (Joop) heeft geen recht op goederen maar alleen recht op geld. Het minimum deel waar het kind recht op heeft is de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van hetgeen het kind gehad zou hebben indien het kind gewoon erfgenaam zou zijn geweest. Het kind zou dan recht hebben op een waarde van 1/3 van €.300.000,- is €.100.000,-. De helft daarvan (de legitieme portie) is derhalve €.50.000,-, Joop is als het ware schuldeiser in de nalatenschap van zijn ouder.

Dus Joop heeft alleen recht op een bedrag van € 50.000,- en heeft geen recht op goederen, derhalve geen recht op het huis, de inboedel of de auto. Deze zijn volledig eigendom van de niet onterfde kinderen, te weten Piet en Klaas.
Joop moet dit bedrag van Piet en Klaas wel opeisen binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder. Doet hij dit daarna, dan is dit recht om dat bedrag op te vorderen vervallen en krijgt hij dus niets.
Stel nu dat Joop dat bedrag opeist, kunnen Piet en Klaas dan zeggen dat het vermogen in het huis zit en dat Joop maar moet wachten?
Nee, Piet en Klaas zullen het bedrag aan Joop moeten betalen. Joop hoeft daar niet op te wachten. Desnoods, moeten Piet en Klaas dit bedrag gaan lenen als zij het huis niet kunnen verkopen. Als zij Joop niet betalen, kan Joop het bedrag via de rechter opeisen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer